close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Czwartek 19 Kwiecień 2018 Imieniny obchodzi: Adolf, Leon, Tymon
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Inwestycje
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 8 odwiedzin: 8731619


  
Natura 2000
   

W ramach sieci Natura 2000 w naszej gminie funkcjonują następujące formy ochrony:

  • Jezioro Kubek (kod PLH300006)

Powierzchnia: 1048,8 ha
 
Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest w zachodniej części Wielkopolski, na Pojezierzu międzychodzko-sierakowskim, w południowej części Puszczy Noteckiej. Obejmuje tereny jeziora Kubek oraz otaczające je ze wszystkich niemal stron lasy. Obszar ostoi leży w większości na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, część na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka. W bezpośrednim otoczeniu jeziora występują płaty olsu i łęgu olszowego. W sumie na terenie ostoi występuje 8 rodzajów siedlisk cennych z europejskiego punktu widzenia, m.in. wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi, suche wrzosowiska i priorytetowe łęgi olszowe. Na północnym brzegu jeziora znajdują się dwa obszary źródliskowe, którego wody wybijają z licznych małych źródełek spod wydmy. Zasilają one niewielki strumień wpływający do jeziora Kubek. Z źródliskami tymi związane są interesujące zbiorowiska roślinne m.in. zbiorowisko mszaków o charakterze źródliskowym, występujące na stromych skarpach potoków. W okolicy jeziora występuje kilka stosunkowo rzadkich gatunków mchów: torfowiec nastroszony, torfowiec postrzępiony oraz gatunek związany ze źródliskami: żebrowiec paprociowy. Jezioro i kompleks lasów bagienno - olszowych otoczony jest przez bory sosnowe. Ze zbiorowiskiem tym związanych jest kilka występujących tu gatunków roślin objętych ochroną w Polsce, m.in. zimoziół północny, pomocnik baldaszkowy i widłak goździsty. Nad jeziorem obserwować można także cenne ptaki: rybołowa, żurawia i zimorodka.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Jezioro Kubek leży na północ od Sierakowa, do którego prowadzi droga nr 182. Nad jeziorem Kubek turystyka jest słabo rozwinięta. Samo jezioro jest dobre dla ornitologów, znajduje się kąpielisko niestrzeżone. Nocleg czy wyżywienie znajdziemy w Sierakowie, a w pobliskich wioskach (np. Bucharzewie) są tanie gospodarstwa agroturystyczne. Tereny te są bardzo dobre dla rowerzystów. Przygotowanych jest kilka szlaków rowerowych. Większość z nich prowadzi przez tereny o małym natężeniu ruchu samochodowego, jednak tam gdzie ruch jest większy kierowcy są przyzwyczajeni do rowerzystów. Szlak Akademicki obejmuje południowy brzeg jeziora. Wyznaczono kilka szlaków pieszych, a miejsce dla siebie znajdą też wędkarze. Kolejną atrakcją są konie. W Sierakowie istnieje Stado Ogierów założone w 1829 roku, które skutecznie promuje rekreację, turystykę i sport. W okolicach Sierakowa wyróżnia się jeszcze Muzeum w Zamku Opalińskich, wnętrza kościoła parafialnego, Górę Głazów w Grobi, największe drzewo Puszczy w Marianowie, ścieżkę Jary koło Chalina, Jezioro Jaroszewskie, nad którym w wakacje jest sporo turystów.

  • Jezioro Mnich (kod PLH300029)

Powierzchnia: 46 ha 
 
Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje Jezioro Mnich oraz jeziorko Mnich Mały, połączone niewielkim ciekiem, wraz z unikatowym, bardzo dobrze zachowanym, zarastającym je torfowiskiem, na którym występują reliktowe wapniolubne gatunki mchów. Poza tym można tu spotkać rzadkie gatunki sitów i turzyc czy kilka gatunków storczyków. Mimo niewielkiej powierzchni, obszar Jezioro Mnich wyróżnia się dużą różnorodnością siedlisk. Z rozległym obszarem torfowisk niskich i przejściowych graniczą łąki i drzewostan. W rezerwacie "Cegliniec" rosną nawet 164-letnie sosny. Jezioro Mnich ma powierzchnię 22,5 ha i jest zbiornikiem eutroficznym. Jeziorko Mnich Mały jest dużo mniejsze i silnie wypłycone. Zajmuje powierzchnię 0,6 ha, a jego głębokość maksymalna nie przekracza 0,6 m. W jeziorku tym występują łąki ramienicowe. Na torfowisku znajduje się gniazdo żurawia Grus grus.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja położona jest o około 3 km na północny- zachód od Sierakowa, który stanowi doskonałą bazę noclegową i gastronomiczną. Z Sierakowa można dojechać do obszaru drogą nr 198. Ostoja umiejscowiona jest w jednym z ciekawszych krajoznawczo regionów w Polsce. Ma bogaty potencjał turystyczny. Poza pięknem przyrody, pełno tu ciekawych miejsc i interesujących zabytków.

  • Ostoja Międzychodzko-Sierakowska (kod PLH300032)

Powierzchnia: 7591,1 ha 

Opis przyrodniczy:

Ostoja Międzychodzko-Sierakowska znajduje się na północnych obrzeżach Wielkopolski, na pograniczu Kotliny Gorzowskiej i Pojezierza Poznańskiego. Przebiega tędy peryglacjalny odcinek rzeki Warty w otoczeniu kilkudziesięciu, różnej wielkości jezior i źródeł., a także licznych zbiorników antropogenicznych. Dominującą powierzchnię Pojezierza pokrywają utwory polodowcowe- piaski i gliny zwałowych moren dennych, sandry i piaski przemodelowane eolicznie oraz współczesne utwory akumulacji rzecznej w dolinie Warty. W wielu miejscach dochodzi do akumulacji torfów niskich i przejściowych. Można tu znaleźć wychodnie iłów poznańskich a nawet węgli brunatnych. Ostoja Międzychodzko-Sierakowska posiada fragmenty terenu o "górskim" krajobrazie. W dolinach rzek i na brzegach jezior występują higrofilne zbiorowiska zaroślowe i ziołoroślowe w kompleksie z ekstensywnie użytkowanymi zbiorowiskami łąkowymi i łęgami olszowymi. Dominującą grupę zespołów lasów liściastych stanowią grądy i buczyny. Ostoja charakteryzuje się dużą różnorodnością siedliskową, bogatą florą roślin naczyniowych, występowaniem roślin kalcyfilnych. Obszar częściowo wchodzi w skład żerowiska nietoperzy z pobliskiej kolonii lęgowej "Sieraków". Ostoja Międzychodzko-Sierakowska jest bardzo zróżnicowana pod względem stopnia zagospodarowania rolniczego. Można tu spotkać zarówno nieużytki, jak i uprawy rolne drobnopowierzchniowe i wielkopowierzchniowe czy użytki zielone.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Powierzchnia obszaru jest bardzo duża. Już samo przedostanie się z jego wschodnich krańców na zachodnie, oznacza pokonanie trasy o długości prawie 30km, zaś najkrótsza droga z północnego końca do południowej granicy ma około 10 km długości. Nietrudno o znalezienia miejsca noclegowego zarówno na obrzeżach obszaru, jak i w jego wnętrzu. Od nas zależy jaki wariant wybierzemy. Centralnie położoną miejscowością, w której znajdziemy nocleg, są Kurnatowice z gospodarstwem agroturystycznym „Zacisze”. Jednak jeszcze lepszym rozwiązaniem wydaje się być zakwaterowanie w jednej z dwóch większym miejscowości, położonych w pobliżu wschodniego lub zachodniego krańca Ostoi - Sierakowie lub Międzychodzie. Z obu tych miast łatwo bowiem dostać się do innych miast Polski.

  • Puszcza Notecka (kod PLB300015)

 Powierzchnia: 178255,8 ha 
 
Opis przyrodniczy:

Obszar stanowi zwarty, jednolity kompleks leśny w międzyrzeczu Noteci i Warty, części pradoliny Eberswaldsko-Toruńskiej. Jest to równina akumulacyjna w znacznym stopniu przekształcona przez wiatry, który usypały tu, największy w Polsce, zespół wydm śródlądowych, o wysokości 20-30 m, a maksymalnie dochodzący do 98 m npm. W środkowej części obszaru uformowały się wały o przebiegu południkowym, leżące w odległości 500-600 m od siebie. W części wschodniej wydmy mają kształt paraboliczny. Wydmy pokryte są monotonnym, jednowiekowym lasem, głównie sosnowym (92%), posadzonym tu po wielkiej klęsce w okresie międzywojennym, spowodowanej pojawieniem się szkodników owadzich. Pozostałości drzewostanów naturalnych są chronione w rezerwatach np. w rezerwacie Cegliniec. Na terenie ostoi znajduje się ponad 50, raczej płytkich jezior pochodzenia wytopiskowego, zwykle z grubą warstwą mułu i zakwitami glonów. W zagłębieniach terenu lub na brzegach jezior utrzymują się także torfowiska, na ogół w pewnym stopniu przekształcone. Występuje co najmniej 30 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji krajowej bielika (PCK), kani czarnej (PCK) i kani rudej (PCK) oraz co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bąk (PCK), podgorzałka (PCK), puchacz (PCK), rybołów (PCK), trzmielojad, gągoł, nurogęś; w stosunkowo wysokiej liczebności występuje bocian czarny, błotniak stawowy, ortolan i żuraw. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego bielika. Ogromny obszar leśny (jeden z największych w centralnej i północnej Polsce); ostoja rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, ptaków i ssaków, w tym prawnie chronionych w Polsce. Jest to jedyna w ostatnich latach, stała ostoja wilka w zachodniej Polsce. Występuje tu 9 gatunków storczyków.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar jest łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Gorzów Wielkopolski – Poznań do miejscowości Skwierzyna i dalej na północ drogą okalającą Puszczę. Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze, w szczególności lasu i jezior. Turystyka kwalifikowana: piesza, wodniacka, rowerowa, konna. Turyści korzystają z bazy hotelowej w Skwierzynie i Drezdenku oraz gospodarstw agroturystycznych.

  • Sieraków (kod PLH300013)

Powierzchnia: 1 ha 

Opis przyrodniczy:

Ostoja zlokalizowana jest na strychu budynku Ośrodka Zdrowia w Sierakowie (woj. Wielkopolskie), który stoi na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Znalazła się tam kolonia rozrodcza nocka dużego. Jest to jedna z najliczniejszych kolonii rozrodczych nocka dużego na terenie Polski. Nietoperze przebywają tu zazwyczaj od kwietnia do listopada. Nocek duży jest cennym gatunkiem z europejskiego punktu widzenia. Jest to jeden z trzech największych nietoperzy w Polsce. Na letnie kryjówki nocki duże wybierają najczęściej strychy.

Dodatkowo w granicy obszaru znalazły się wyznaczone potencjalne żerowiska nietoperzy z tej kolonii. Żerowiska te znajdują się na północ od Sierakowa na terenie Puszczy Noteckiej. Obszar ten w znacznej części pagórkowaty, porośnięty borami sosnowymi, przecinają rynny jeziorne ( jez. Radziszewskie, jez. Chojno, jez. Samita). Z naturalnymi zbiornikami wodnymi związane są siedliska lasów łęgowych oraz zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych. Występują tutaj również stopniowo degenerujące fragment torfowisk przejściowych. Punktowo rozmieszczone są płaty zbiorowisk dąbrów acydofilnych. Poza tym nietoperze te korzystają również z żerowisk, znajdujących się na południu od Sierakowa w granicach ostoi Międzychodzko - Sierakowskiej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.