close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Poniedziałek 23 Kwiecień 2018 Imieniny obchodzi: Jerzy, Wojciech
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Inwestycje
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 15 odwiedzin: 8749147


  
Akty prawa miejscowego
   

BAZA AKTÓW WŁASNYCH

ALKOHOL

UCHWAŁA NR XIV/89/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Uchwała nr X-84-2014 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Uchwała Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/320/10 w sprawie: liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sieraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR XLIX/320/10 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 września 2010 r
w sprawie: liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sieraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

Uchwała nr XXIII/171/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości  i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała nr XXIII/170/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieraków
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2016 r. - nieważność części uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uchwała XXI-159-2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieraków
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr XXI-159-2016 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.07.2016 r. - nieważność uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uchwała XXI-156-2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Sieraków. Załącznik
Uchwała nr 14/779/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 lipca 2016 r. stwierdza częściową nieważność uchwały nr XXI-156-2016

Uchwała XXI-157-2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała XXI-158-2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

UCHWAŁA NR IV/33/2015 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów oraz ustalenia stawek tej opłaty.

Uchwała nr IX-67-2014 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Sieraków
Załącznik do IX-67-2014

Uchwała nr IX-68-2014 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieraków.

UCHWAŁA  NR IV/35/2014 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 kwietnia 2014 roku  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR I/5/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 lutego 2013 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sieraków.


UCHWAŁA NR XII/112/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

UCHWAŁA NR XII/111/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR XII/110/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR XII/109/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za wywóz nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

UCHWAŁA NR XII/108/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR XII/107/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XII/106/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XII/105/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów

UCHWAŁA NR XII/104/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie:  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieraków

UCHWAŁA NR XXXV/231/09 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 22 września 2009 roku
w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR XXII/154/08 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 24 lipca 2008 roku
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieraków.

UCHWAŁA Nr XXII/155/08 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 24 lipca 2008 roku
w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXIII/294/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie: uchwalenia „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieraków”


DIALOG SPOŁECZNY

UCHWAŁA NR VIII/78/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 września 2012 roku
w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

UCHWAŁA NR XV/93/07 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sieraków.


DROGI GMINNE

UCHWAŁA NR XLII/268/10 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 23 lutego 2010 roku
w sprawie:nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta i gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR XXXVII/236/09 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR XXXI/206/09 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie: nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta i gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR XXVII/185/08 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie: nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta i gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR XIV/79/07 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 października 2007 roku
w sprawie: nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta i gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR XXXIII/300/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieraków.

UCHWAŁA NR XXVI/231/05 RADY MIEJSKIEJ W SIERKOWIE z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieraków.

UCHWAŁA NR XXIII/208/05 RADY MIEJSKIEJ W SIERKOWIE z dnia 31 marca 2005 roku
w sprawie : nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieraków.

UCHWAŁA NR XVIII/144/04 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 sierpnia 2004 roku
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR V/36/2003 RADY MIEJSKIEJ w SIERAKOWIE z dnia 25 marca 2003 roku
w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sierakowa.

EDUKACJA

UCHWAŁA NR I/2/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 stycznia 2012 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sieraków przez osoby fizyczne i osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

UCHWAŁA NR V/24/11 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 stycznia 2011 roku
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne w szkole prowadzone przez Gminę Sieraków.

UCHWAŁA NR XLIX/321/10 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 września 2010 roku
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne w szkole prowadzone przez Gminę Sieraków
.

UCHWAŁA NR XVI/101/07 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 grudnia 2007 roku
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów.

UCHWAŁA Nr X/59/07 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieraków.

UCHWAŁA Nr IX/55/07 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie: upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 
 


FINANSE SAMORZĄDU

UCHWAŁA NR XLVII/299/10 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sieraków lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.


GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

UCHWAŁA NR XII/74/11 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

UCHWAŁA Nr XIV/77/07 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 października 2007 roku
w sprawie: gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

UCHWAŁA NR XIV/78/07 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 października 2007 roku
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

UCHWAŁA NR VIII/59/2003 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIEz dnia 1 lipca 2003 roku
w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany i wydzierżawiania nieruchomości oraz zasad stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.


KĄPIELISKA

UCHWAŁA NR VII/44/11 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sieraków na 2011 rok.


NAUCZYCIELE

UCHWAŁA NR XXXIX/252/09 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie: regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieraków

UCHWAŁA NR XXXIX/253/09 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2009 roku
w sprawie: regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom
.

UCHWAŁA NR XXXVII/239/09 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Uchwała Nr LI/333/10 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieraków.


OCHRONA PRZYRODY

UCHWAŁA NR V/44/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

UCHWAŁA NR XXXII/286/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 marca 2006 roku
w sprawie: utworzenia użytku ekologicznego „Jaskółcza Skarpa”.

OCHRONA ZWIERZĄT

UCHWAŁA NR III/21/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.


OPŁATY LOKALNE

UCHWAŁA NR XI/65/11 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie: opłaty targowej
.

UCHWAŁA NR LII/341/10 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie: ustalenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru.

UCHWAŁA XLIII/273/10 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Sieraków, w których pobiera się opłatę miejscową.

UCHWAŁA NR XLIII/274/10 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie: ustalenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru.


PODATKI

UCHWAŁA NR II/16/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


UCHWAŁA NR X/91/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 13 listopada 2012 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
.

UCHWAŁA NR IX/87/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

UCHWAŁA NR IX/86/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie: podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR IX/85/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/11 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

UCHWAŁA NR VI/29/11 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa.

UCHWAŁA NR XLIII/272/10 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.


POMOC SPOŁECZNA

UCHWAŁA NR VI/31/11 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie: zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Sieraków i określania zasad zwrotu poniesionych wydatków.

UCHWAŁA NR XL/259/09 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej - w zakresie zadań własnych oraz warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

UCHWAŁA NR XXXVII/238/09 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie: określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

UCHWAŁA NR XVII/118/08 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 lutego 2008 roku
w sprawie: określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

UCHWAŁA NR IX/55/07 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie: upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

UCHWAŁA NR XXXI/277/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2006 roku
w sprawie: ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zaakceptowania wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie.


STATUTY

UCHWAŁA NR VII/72/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/416/06 w sprawie: nadania statutu sołectwu Tuchola.

UCHWAŁA NR VII/71/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/415/06 w sprawie: nadania statutu sołectwu Przemyśl.

UCHWAŁA NR VII/70/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/414/06 w sprawie: nadania statutu sołectwu Ławica.

UCHWAŁA NR VII/69/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/413/06 w sprawie: nadania statutu sołectwu Marianowo.

UCHWAŁA NR VII/68/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/411/06 w sprawie: nadania statutu sołectwu Lutomek.

UCHWAŁA NR VII/67/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/412/06 w sprawie: nadania statutu sołectwu Lutom.

UCHWAŁA NR VII/66/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/410/06 w sprawie: nadania statutu sołectwu Kłosowice
.

UCHWAŁA NR VII/65/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/409/06 w sprawie: nadania statutu sołectwu Kaczlin.

UCHWAŁA NR VII/64/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/408/06 w sprawie: nadania statutu sołectwu Jabłonowo.

UCHWAŁA NR VII/63/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/407/06 w sprawie: nadania statutu sołectwu Izdebno.

UCHWAŁA NR VII/62/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/406/06 w sprawie: nadania statutu sołectwu Grobia.

UCHWAŁA NR VII/61/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/405/06 w sprawie: nadania statutu sołectwu Góra.

UCHWAŁA NR VII/60/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/404/06 w sprawie: nadania statutu sołectwu Chorzępowo
.

UCHWAŁA NR VII/59/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/403/06 w sprawie: nadania statutu sołectwu Chalin.

UCHWAŁA NR VII/58/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/402/06 w sprawie: nadania statutu sołectwu Bucharzewo.

UCHWAŁA NR XXVIII/195/09 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/54/2003 z dnia 01.07.2003r. w sprawie: Statutu Gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR XLI/402/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie: nadania statutu sołectwu Bucharzewo.

UCHWAŁA NR XLI/403/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie: nadania statutu sołectwu Chalin.

UCHWAŁA NR XLI/404/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie: nadania statutu sołectwu Chorzępowo.

UCHWAŁA NR XLI/405/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie: nadania statutu sołectwu Góra.

UCHWAŁA NR XLI/406/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie: nadania statutu sołectwu Grobia.

UCHWAŁA NR XLI/407/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie: nadania statutu sołectwu Izdebno

UCHWAŁA NR XLI/408/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie: nadania statutu sołectwu Jabłonowo.

UCHWAŁA NR XLI/409/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie: nadania statutu sołectwu Kaczlin.

UCHWAŁA NR XLI/410/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie: nadania statutu sołectwu Kłosowice.

UCHWAŁA NR XLI/411/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie: nadania statutu sołectwu Lutom.

UCHWAŁA NR XLI/412/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie: nadania statutu sołectwu Lutomek.

UCHWAŁA NR XLI/413/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie: nadania statutu sołectwu Marianowo.

UCHWAŁA NR XLI/414/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie: nadania statutu sołectwu Ławica.

UCHWAŁA NR XLI/415/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie: nadania statutu sołectwu Przemyśl.

UCHWAŁA NR XLI/416/06 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie: nadania statutu sołectwu Tuchola.


TARGOWISKA

UCHWAŁA NR IX/52/11 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr LII/345/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu targowisk w Sierakowie.

UCHWAŁA NR XI/66/11 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr LII/345/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu targowisk w Sierakowie.

UCHWAŁA Nr LII/345/10 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie: regulaminu targowisk w Sierakowie.


TRANSPORT

UCHWAŁA NR XVII/114/08 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 lutego 2008 roku 
w sprawie: przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR XVII/115/08 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 lutego 2008 roku
w sprawie: dodatkowego oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie Gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR XV/92/07 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie: ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego.


ZABYTKI

UCHWAŁA NR I/12/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Sieraków na lata 2013-2016”.

UCHWAŁA NR XXX/201/09 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/128/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Sieraków.

UCHWAŁA NR XIX/128/08 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, połoŜonym na obszarze Gminy Sieraków.


WYBORY

UCHWAŁA NR IX/82/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie podziału Gminy Sieraków na jednomandatowe okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów.

UCHWAŁA NR XI/95/2012 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Sieraków obwodów głosowania.

ŻŁOBKI

UCHWAŁA NR VII/43/11 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
.


 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.