close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Sobota 24 Marzec 2018 Imieniny obchodzi: Gabriel, Marek, Gabor
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Inwestycje
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 5 odwiedzin: 8627192


  
Uchwały Rady Miejskiej 2017
   

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 24 stycznia 2017 r.

Uchwała nr XXVIII/203/2017 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.
Objaśnienia do WPF do XXVIII-203-2017
Uzasadnienie do XXVIII-203-2017
Załącznik nr 1 do XXVIII-203-2017 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do XXVIII-203-2017 - Przedsięwzięcia 
Uchwała nr XXVIII/204/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Sieraków, stanowiącej część działki oznaczonej według ewidencji nr 38/2 w Bucharzewie.
Uchwała nr XXVIII/205 /2017 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sieraków do 2025 roku.
Załącznik do uchwały XXVIII-205-2017
Uchwała nr XXVIII/206/2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole prowadzonych przez Gminę Sieraków.
Rozstrzygnięcie nadzorcze ws. uchwały nr XXVIII/206/2017 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 24 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXVIII/207/2017 w sprawie: deklaracji dotyczącej utworzenia Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 21 lutego 2017 roku

Uchwała nr XXIX-208-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała nr XXX-209-2017 zmieniająca uchwałę nr XXVII/202/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
Uzasadnienie do XXX-209-2017, Załącznik nr 1 do XXX-209-2017, Załącznik nr 2 do XXX-209-2017, Załącznik nr 3 do XXX-209-2017 - Gospodarka odpadami
Uchwała nr XXX-210-2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu.
UCHWAŁA NR XXX/211/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Sieraków Załączniki do uchwały nr XXX/211/2017
UCHWAŁA NR XXX/212/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminy Sieraków położoną  w Sierakowie.
Uchwała nr XXX-213-2017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 28 marca 2017 roku

Uchwała nr XXXI-214-2017 zmieniająca uchwałę nr XXVII/202/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017. Uzasadnienie do XXXI-214-2017, Załącznik nr 1 do XXXI-214-2017,  Załącznik nr 2 do XXXI-214-2017, Załącznik nr 3 do XXXI-214-2017 - Zestawienie dotacji
Uchwała nr XXXI-215-2017 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Górze stanowiącej niezabudowaną działkę nr 81/1
Uchwała nr XXXI-216-2017 w  sprawie:  zasad  i  trybu  postępowania  przy  udzielaniu  dotacji  celowej  na  realizację  zadań  z  zakresu  ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
Uchwała nr XXXI-217-2017 w sprawie: wykazu kąpielisk na terenie gminy Sieraków na 2017 rok
Uchwała nr XXXI-218-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
Rozstrzygnięcie nadzorcze ws. uchwały nr XXXI-218-2017

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXII/219/2017 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.
Objaśnienia do WPF do XXXII-219-2017
Załącznik nr 1 do XXXII-219-2017 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do XXXII-219-2017 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
Uzasadnienie do XXXII-219-2017
UCHWAŁA NR XXXII/220/2017 zmieniająca uchwałę nr XXVII/202/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
Uzasadnienie do XXXII-220-2017
Załącznik nr 1 do XXXII-220-2017
Załącznik nr 1b do XXXII-220-2017 - porozumienia z jst.
Załącznik nr 2 do XXXII-220-2017
Załącznik nr 2b do XXXII-220-2017 - porozumienia z jst.
Załącznik nr 3 do XXXII-220-2017 - Przychody i rozchody
Załącznik nr 4 do XXXII-220-2017 - Zestawienie dotacji
Załącznik nr 5 do XXXII-220-2017 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych
Załącznik nr 6 do XXXII-220-2017 - Dotacje przedmiotowe zakłady budżetowe
Załącznik nr 7 do XXXII-220-2017 - Ochrona środowiska
Załącznik nr 8 do XXXII-220-2017 - Gospodarka odpadami
UCHWAŁA NR XXXII/221/2017 w sprawie: przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika   przyrody-dębu szypułkowego w Ławicy o obwodzie 445 cm.
UCHWAŁA NR XXXII/222/2017 zmieniająca uchwałę nr II/16/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA NR XXXII/223/2017 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków.
Załącznik do uchwały nr XXXII/223/ 2017 Rady Miejskiej w Sierakowie
UCHWAŁA NR XXXII/224/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu.
UCHWAŁA NR XXXII/225/2017 w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXI/216/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.
UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/116/2016 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z programu „Ochrona atmosfery – LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej” na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Hala widowiskowo-sportowa w Sierakowie”.

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 maja 2017 roku

Uchwała nr XXXIII-227-2017 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.
Objaśnienia do WPF do XXXIII-227-2017
Uzasadnienie do XXXIII-227-2017
Załącznik nr 1 do XXXIII-227-2017 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do XXXIII-227-2017 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
Uchwała Nr XXXIII-228-2017 zmieniająca uchwałę nr XXVII/202/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
Uzasadnienie do XXXIII-228-2017
Załącznik nr 1 do XXXIII-228-2017
Załącznik nr 2 do XXXIII-228-2017
Załącznik nr 3 do XXXIII-228-2017 - Zestawienie dotacji
Załącznik nr 4 do XXXIII-228-2017 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych
Załącznik nr 5 do XXXIII-228-2017 - Dotacje przedmiotowe zakłady budżetowe
Uchwała nr XXXIII/229/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
Uchwała nr XXXIII/230/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie.
Uchwała nr XXXIII/231/2017 w  sprawie:  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Lutomek, gmina Sieraków.
Załącznik do uchwały XXXIII-231-2017
Uchwała nr XXXIII/232/2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/233/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieraków za rok 2016
UCHWAŁA NR XXXIV/234/2017 w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  Sieraków  absolutorium  za wykonanie budżetu gminy w roku 2016
Uchwała nr XXXIV-235-2017 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków
Objaśnienia do WPF do XXXIV-235-2017
Uzasadnienie do XXXIV-235-2017
Załącznik nr 1 do XXXIV-235-2017 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do XXXIV-235-2017 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
Uchwała nr XXXIV-236-2017 zmieniająca uchwałę nr XXVII/202/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
Uzasadnienie do XXXIV-236-2017
Załącznik nr 1 do XXXIV-236-2017
Załącznik nr 2 do XXXIV-236-2017
Załącznik nr 3 do XXXIV-236-2017 - Przychody i rozchody
Załącznik nr 4 do XXXIV-236-2017 - Zestawienie dotacji - na sesję
UCHWAŁA NR XXXIV/237/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Sieraków, stanowiącej działki oznaczone według ewidencji nr 2001/30, 2001/33 i 2001/113  w Sierakowie.
Załącznik do uchwały XXXIV-237-2017
UCHWAŁA NR XXXIV/238/2017 w sprawie: zmiany nazw ulic w mieście Sieraków.
Zał. 1 Zmiany nazw ulic Armii Poznań
Zał. 2 Zmiany nazw ulic Szmaragdowa
Zał. 3 Zmiany nazw ulic Słoneczna
Zał. 4 Zmiany nazw ulic Ułanów Wielkopolskich
Zał. 5 Zmiany nazw ulic abp. Ignacego Krasickiego
Zał. 6 Zmiany nazw ulic Międzychodzka
UCHWAŁA nr XXXIV/239/2017 w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  XVI/108/2016  Rady  Miejskiej  w  Sierakowie  z  dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
UCHWAŁA NR XXXIV/240/2017 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/211/2017 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Sieraków
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 lipca 2017 r.

Uchwała nr XXXV-241-2017 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.
Uzasadnienie do XXXV-241-2017
Objaśnienia do WPF do XXXV-241-2017
Załącznik nr 1 do XXXV-241-2017 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do XXXV-241-2017 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
Uchwała nr XXXV/242/2017 zmieniająca uchwałę nr XXVII/202/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
Uzasadnienie do XXXV-242-2017
Załącznik nr 1 do XXXV-242-2017
Załącznik nr 1a do XXXV-242-2017 - zadania zlecone
Załącznik nr 2 do XXXV-242-2017
Załącznik nr 2a do XXXV-242-2017 - zadania zlecone
Załącznik nr 3 do XXXV-242-2017 - Zestawienie dotacji
Uchwała nr XXXV-243-2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata 2017-2023.
Załącznik - Lokalny Program Rewitalizacji
Uchwała nr XXXV-244-2017 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sieraków.
Rozstrzygnięcie nadzorcze ws. uchwały nr XXXV-244-2017
Uchwała nr XXXV-245-2017 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  odpłatnej  służebności  gruntowej przechodu  i  przejazdu  przez  nieruchomość  gminy  Sieraków  położoną w Sierakowie przy ulicy Kasztanowej
Uchwała nr XXXV-246-2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała nr XXXVI-247-2017 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków
Objaśnienia do WPF do XXXVI-247-2017
Uzasadnienie do XXXVI-247-2017
Załącznik nr 1 do XXXVI-247-2016 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do XXXVI-247-2016 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
Uchwała nr XXXVI-248-2017 zmieniająca uchwałę nr XXVII/202/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
Uzasadnienie do XXXVI-248-2017
Załącznik nr 1 do XXXVI-248-2017
Załącznik nr 2 do XXXVI-248-2017
Załącznik nr 3 do XXXVI-248-2017
Załącznik nr 4 do XXXVI-248-2017 - Zestawienie dotacji
Załącznik nr 5 do XXXVI-248-2017 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych
Załącznik nr 6 do XXXVI-248-2017 - Dotacje przedmiotowe zakłady budżetowe
Uchwała nr XXXVI-249-2017 w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
Załącznik do uchwały XXXVI-249-2017
Uchwała nr XXXVI-250-2017 w sprawie zmiany uchwały nr I /3/2014 Rady Miejskiej Sierakowie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie
Uchwała nr XXXVI-251-2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu
Uchwała nr XXXVI-252-2017 w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017
Załącznik do uchwały XXXVI-252-2017

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 10 października 2017 r.

Uchwała nr XXXVII/253/2017 zmieniająca uchwałę nr XXVII/202/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
Uzasadnienie do XXXVII-253-2017

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 24 października 2017 roku

Uchwała Nr XXXVIII-254-2017 zmieniająca uchwałę nr XXVII/202/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
Uzasadnienie do XXXVIII-254-2017
Załącznik nr 1 do XXXVIII-254-2017
Załącznik nr 2 do XXXVIII-254-2017
Załącznik nr 3 i 3a do XXXVIII-254-2017 - Fundusz sołecki
Załącznik nr 4 do XXXVIII-254-2017 - Zestawienie dotacji
Uchwała Nr XXXVIII-255-2017 w sprawie: podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków
rozstrzygnięcie nadzorcze  do uchwały nr XXXVIII/255/2017
Uchwała Nr XXXVIII-256-2017 w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  prawa  własności  nieruchomości  gruntowych położonych w Lutomiu, stanowiących działki gruntowe nr 18/5, 18/6, 18/7 i 18/8
Uchwała Nr XXXVIII-257-2017 w  sprawie:  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego    w Sierakowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierakowie
Uchwała Nr XXXVIII-258-2017 w  sprawie:  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej im.  Kornela  Makuszyńskiego  w Lutomiu  w  ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  im.  Kornela Makuszyńskiego w Lutomiu
Uchwała Nr XXXVIII-259-2017 w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Sieraków  za  pomocą  innego  instrumentu  płatniczego,  w  tym  instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 października 2017 r.

Uchwała nr XXXIX-260-2017 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków
Objaśnienia do WPF do XXXIX-260-2017
Uzasadnienie do XXXIX-260-2017
Załącznik nr 1 do XXXIX-260-2017 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do XXXIX-260-2017 - Wykaz przedsięwzięć do WPF 

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 28 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/261/2017 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.
Uzasadnienie do XL-261-2017
Objaśnienia do WPF do XL-261-2017
Załącznik nr 1 do XL-261-2017 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do XL-261-2017 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
UCHWAŁA NR XL/262/2017 zmieniająca uchwałę nr XXVII/202/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
Uzasadnienie do XL-262-2017
Załącznik nr 1 do XL-262-2017
Załącznik nr 2 do XL-262-2017
Załącznik nr 3 do XL-262-2017 - Zestawienie dotacji
Załącznik nr 4 do XL-262-2017 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych
UCHWAŁA NR XL/263/2017 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie
UCHWAŁA NR XL/264/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
UCHWAŁA NR XL/265/2017 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
UCHWAŁA NR XL/266/2017 w sprawie  programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
UCHWAŁA NR XL/267/2017 w   sprawie:    obniżenia średniej   ceny    skupu    żyta    stanowiącej  podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sieraków w 2018 rok.
UCHWAŁA NR XL/268/2017 w  sprawie:  przekazania środków  finansowych  na  realizację przedsięwzięcia  pod  nazwą  ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego w roku 2017”.
UCHWAŁA NR XL/269/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Ławicy stanowiącej działkę nr 78.
UCHWAŁA NR XL/270/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie stanowiących działki gruntowe nr: 1580/1, 1580/2 i 1576/10
UCHWAŁA NR XL/271/2017 w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  na  terenie miasta Sieraków – ul. Opalińskich
Uzasadnienie do uchwały XL-271-2017
Załącznik 1 do uchwały XL-271-2017
Załącznik 2 do uchwały XL-271-2017
Załącznik 3 do uchwały XL-271-2017
UCHWAŁA NR XL/272/2017 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Szamotułach.

 Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 19 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/273/2017  w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków.
Objaśnienia do WPF do XLI-273-2017
Uzasadnienie do XLI-273-2017
Załącznik nr 1 do XLI-273-2017 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do XLI-273-2017 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
UCHWAŁA NR XLI/274/2017 zmieniająca uchwałę nr XXVII/202/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
UCHWAŁA NR XLI/275/2017 w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.
Załącznik do uzasadnienia
UCHWAŁA NR XLI/276/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/116/2016 z dnia 9 marca 2016 r. (ze zmianami) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z programu „Ochrona atmosfery – LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej” na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Hala widowiskowo-sportowa w Sierakowie”.
UCHWAŁA NR XLI/277/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/117/2016 Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2017 roku oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
UCHWAŁA NR XLI/278/2017 w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Sieraków.
UCHWAŁA NR XLI/279/2017 w sprawie: ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2018 roku.
UCHWAŁA NR XLI/280/2017 w  sprawie  określenia  trybu  i  sposobu  powoływania  i  odwoływania  członków  zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w  rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
UCHWAŁA NR XLI/281/2017 w sprawie: nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Sieraków prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Bucharzewie.
UCHWAŁA NR XLI/282/2017 w sprawie: zmiany uchwały nr IX/65/2015 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy w gminie Sieraków.
UCHWAŁA NR XLI/283/2017 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków.
Objaśnienia do WPF
Załącznik nr 1 do XLI-283-2017 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do XLI-283-2017 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
UCHWAŁA NR XLI/284/2017 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
Załącznik nr 1 do XLI-284-2017
Załącznik nr 1a do XLI-284-2017
Załącznik nr 1b do XLI-284-2017
Załącznik nr 2 do XLI-284-2017
Załącznik nr 2a do XLI-284-2017
Załącznik nr 2b do XLI-284-2017
Załącznik nr 3 do XLI-284-2017
Załącznik nr 4 i 4a - Fundusz sołecki
Załącznik nr 5 - Zestawienie dotacji
Załącznik nr 6 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych
Załącznik nr 7 - Dotacje przedmiotowe zakłady budżetowe
Załącznik nr 8 - Alkoholowe
Załącznik nr 9 - Ochrona środowiska
Załącznik nr 10 - Gospodarka odpadami

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/285/2017 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
Uzasadnienie do XLII-285-2017
Załącznik do uchwały nr XLII-285-2017

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.