close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Sobota 24 Marzec 2018 Imieniny obchodzi: Gabriel, Marek, Gabor
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Inwestycje
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 5 odwiedzin: 8627193


  
Uchwały Rady Miejskiej 2016
   

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XVI-106-2016 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2016– 2031.
Uzasadnienie do XVI-106-2016; Objaśnienia do WPF do XVI-106-2016; Załącznik nr 1 do XVI-106-2016 - Wieloletnia Prognoza Finansowa; Załącznik nr 2 do XVI-106-2016 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
Uchwała nr XVI-107-2016 w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków.
Uchwała nr XVI-108-2016 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Uchwała nr XVI-109-2016 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Sieraków
Uchwała nr XVI-110-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu.
Uchwała nr XVI-111-2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie stanowiącej niezabudowaną działkę nr 1543.
Uchwała nr XVI-112-2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie, na którą składają się działki nr 95/3, 95/4, 91/8 i 92/8.
Uchwała nr XVI-113-2016 zmieniająca uchwałę nr XV/100/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
Uzasadnienie do XVI-113-2016; Załącznik nr 1 do XVI-113-2016; Załącznik nr 2 do XVI-113-2016 - Zestawienie dotacji

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/114/2016 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2016– 2031.
Uzasadnienie do XVII-114-2016
Objaśnienia do WPF do XVII-114-2016
Załącznik nr 1 do XVII-114-2016 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do XVII-114-2016 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

UCHWAŁA NR XVII/115/2016 zmieniająca uchwałę nr XV/100/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
Uzasadnienie do XVII-115-2016
Załącznik nr 1 do XVII-115-2016
Załącznik nr 2 do XVII-115-2016
Załącznik nr 3 do XVII-115-2016

UCHWAŁA NR XVII/116/2016 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z programu „Ochrona atmosfery – LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej” na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Hala widowiskowo-sportowa w Sierakowie”. UCHWAŁA NR XVII/117/2016 w sprawie: emisji obligacji komunalnych w 2017 roku oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
UCHWAŁA NR XVII/118/2016 w sprawie ustalenia zasad, terminów i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Sieraków.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.03.2016 r. - nieważność uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa.
UCHWAŁA NR XVII/119/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie przy ulicy Zamkowej 1 stanowiącej zabudowaną działkę
nr 1201.
UCHWAŁA NR XVII/120/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie i stanowiącej działkę nr 1470.
UCHWAŁA NR XVII/121/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie i stanowiącej działkę nr 752/2.
UCHWAŁA NR XVII/122/2016 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej opracowanego w ramach projektu realizowanego zgodnie z umową POIS.09.03.00-00-126/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013)
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/122/2016

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2016 r.

Uchwała nr XVIII/123/2016 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2016– 2031.
Objaśnienia do WPF do XVIII-123-2016
Uzasadnienie do XVIII-123-2016
Załącznik nr 1 do XVIII-123-2016 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do XVIII-123-2016 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
Uchwała nr XVIII/124/2016 zmieniająca uchwałę nr XV/100/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
Uzasadnienie do XVIII-124-2016
Załącznik nr 1 do XVIII-124-2016
Uchwała nr XVIII/125/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
Załączniki do XVIII-125-2016
Uchwała NR 9/533/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 maja 2016 r.
Uchwała nr XVIII/126/2016  w sprawie zasad oddawania w dzierżawę lub w najem nieruchomości gminnych.
Uchwała nr XVIII/127/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Osiedla Piaski na terenie miasta Sieraków
Uzasadnienie do XVIII-127-2016
Załącznik 1 do XVIII-127-2016
Załącznik 2 do XVIII-127-2016
Załącznik 3 do XVIII-127-2016
Uchwała nr XVIII/128/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Sierakowie od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała nr XVIII/129/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Sieraków.

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/130/2016 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2016– 2031.
Objaśnienia do WPF do XIX-130-2016, Uzasadnienie do XIX-130-2016 Załącznik nr 1 do XIX-130-2016 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
UCHWAŁA NR XIX/131/2016 zmieniająca uchwałę nr XV/100/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
Uzasadnienie do XIX-131-2016, Załącznik nr 1 do XIX-131-2016, Załącznik nr 2 do XIX-131-2016, Załącznik nr 3 do XIX-131-2016, Załącznik nr 4 do XIX-131-2016, Załącznik nr 5 do XIX-131-2016, Załącznik nr 6 do XIX-131-2016, Załącznik nr 7 do XIX-131-2016
UCHWAŁA NR XIX/132/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie Chrzypsko Wielkie.
UCHWAŁA NR XIX/133/2016 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Sieraków.
UCHWAŁA NR XIX/134/2016 w sprawie zmiany kategorii dróg publicznych na terenie gminy Sieraków
Załącznik do XIX-134-2016
UCHWAŁA NR XIX/135/2016 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu.
UCHWAŁA NR XIX/136/2016 w sprawie przekazania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu międzychodzkiego w roku 2016”

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z 24 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/137/2016 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2016– 2031
Objaśnienia do WPF do XX-137-2016, Uzasadnienie do XX-137-2016, Załącznik nr 1 do XX-137-2016 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, Załącznik nr 2 do XX-137-2016 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
UCHWAŁA NR XX/138/2016 zmieniająca uchwałę nr XV/100/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
Uzasadnienie do XX-138-2016, Załącznik nr 1 do XX-138-2016,Załącznik nr 2 do XX-138-2016, Załącznik nr 3 do XX-138-2016,Załącznik nr 4 do XX-138-2016 - Zestawienie dotacji
UCHWAŁA NR XX/ 139 /2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR XX/140/2016 w sprawie: wykazu kąpielisk na terenie gminy Sieraków na 2016 rok
UCHWAŁA NR XX/141/2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie Chrzypsko Wielkie.
UCHWAŁA NR XX/142/2016 w sprawie:  wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska szkolnego Szkoły Podstawowej w Sierakowie.

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z 21 czerwca 2016 r.

Uchwała XXI-143-2016 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieraków za rok 2015.
Uchwała XXI-144-2016 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2015
Uchwała XXI-145-2016 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2016– 2031.
Objaśnienia do WPF , Uzasadnienie do uchwały XXI-145-2016 Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF,
Uchwała XXI-146-2016 zmieniająca uchwałę nr XV/100/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
Uzasadnienie do XXI-146-2016, Załącznik nr 1 do XXI-146-2016, Załącznik nr 2 do XXI-146-2016,Załącznik nr 3 do XXI-146-2016, Załącznik nr 4 do XXI-146-2016 - Zestawienie dotacji
Uchwała XXI-147-2016 w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Uchwała XXI-148-149-2016 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie stanowiącej działkę nr 41/8 i w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sieraków prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie stanowiących działki nr 1678/14
i nr 1678/15 będące własnością Skarbu Państwa.
Uchwała XXI-150-2016 w sprawie: przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody-dębu szypułkowego w Jeleńcu o obwodzie 550 cm
Uchwała XXI-151-2016 w sprawie: przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody-dębu szypułkowego w m. Kukułka.
Uchwała XXI-152-2016 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
Uchwała XXI-153-2016 w sprawie: nadania nazwy ulicom położonym na terenie wsi Tuchola, gmina Sieraków. Załącznik nr 1 i 2
Uchwała XXI-154-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki numer 4/2 z obrębu wsi Grobia, gmina Sieraków
Uzasadnienie, Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3
Uchwała XXI-155-2016 w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Sierakowie. Załącznik
Uchwała XXI-156-2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Sieraków. Załącznik
Uchwała nr 14/779/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 lipca 2016 r. stwierdza częściową nieważność uchwały nr XXI-156-2016
Uchwała XXI-157-2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała XXI-158-2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr XXI-158-2016 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.07.2016 r. - nieważność uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa.
Uchwała XXI-159-2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieraków
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr XXI-159-2016 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.07.2016 r. - nieważność uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa.

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z 4 sierpnia 2016 r.

Uchwała nr XXII-160-2016 zmieniająca uchwałę nr XV/100/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
Uzasadnienie do XXII-160-2016
Załącznik nr 1, Załącznik nr 1a,Załącznik nr 2, Załącznik nr 2a, Załącznik nr 3 do XXII-160-2016 - Zestawienie dotacji
Uchwała XXII-161-2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu
Uchwała XXII-162-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Towarowej na terenie miasta Sieraków.
Uzasadnienie do uchwały XXII-162-2016,Załącznik 1 do uchwały XXII-162-2016, Załącznik 2 do uchwały XXII-162-2016,Załącznik 3 do uchwały XXII-162-2016
Uchwała XXII-163-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług turystyki oraz sportu i rekreacji na terenie miasta Sieraków
Uzasadnienie do uchwały XXII-163-2016, Załącznik 1 do uchwały XXII-163-2016, Załącznik 2 do uchwały XXII-163-2016, Załącznik 3 do uchwały XXII-163-2016
Uchwała XXII-164-2016 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków
Uchwała XXII-165-2016 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków (ul. Opalińskich).
Załącznik do uchwały XXII-165-2016
Uchwała XXII-166-2016 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Sierakowie nr XVIII/127/2016 z dnia 30 marca 2016 r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
Załącznik do uchwały XXII-166-2016

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z 30 sierpnia 2016 r.

Uchwała nr XXIII/167/2016 zmieniająca uchwałę nr XV/100/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
Uzasadnienie do XXIII-167-2016
Załącznik nr 1 do uchwały XXIII-167-2016
Załącznik nr 2 do uchwały XXIII-167-2016
Załącznik nr 3 do uchwały XXIII-167-2016
Uchwała nr XXIII/168/2016 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody kasztana jadalnego w miejscowości Chalin.
Uchwała nr XXIII/169/2016 w sprawie: nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości lokalowych położonych w Bucharzewie na własność Gminy Sieraków
Uchwała nr XXIII/170/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieraków
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 października 2016 r. - nieważność części uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa.
Uchwała nr XXIII/171/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości  i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Uchwała nr XXIII/172/2016 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Sierakowie nr XVIII/127/2016 z dnia 30 marca 2016 r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Załącznik do uchwały XXIII-172-2016 
Uchwała nr XXIII/173/2016 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Sierakowie nr IV/34/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Uchwała nr XXIII/174/2016 w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
Uchwała nr XXIII/175/2016 w sprawie nadania Statutu  Biuru Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie.
Uchwała nr XXIII/176/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie i stanowiących działkę nr 1520/11 oraz części działek nr 1520/7 i 1520/8.

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z 29 września 2016 r.

Uchwała nr XXIV-177-2016 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2016– 2031
Uzasadnienie do uchwały nr XXIV-177-2016
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV-177-2016 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV-177-2016 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia do WPF do uchwały nr XXIV-177-2016

Uchwała nr XXIV-178-2016 zmieniająca uchwałę nr XV/100/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
Uzasadnienie do uchwały nr XXIV-178-2016
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV-178-2016
Załącznik nr 1a do uchwały nr XXIV-178-2016
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV-178-2016
Załącznik nr 2a do uchwały nr XXIV-178-2016
Załącznik nr 3 i 3a do uchwały XXIV-178-2016 - Fundusz sołecki
Załącznik nr 4 do uchwały XXIV-178-2016 - Zestawienie dotacji

Uchwała nr XXIV-179-2016 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie i stanowiących działki nr: 1850 oraz nr 1856.
Uchwała nr XXIV-180-2016 w  sprawie  zaliczenia  dróg  na  terenie  gminy  do  kategorii  dróg  gminnych  oraz  ustalenia  ich przebiegu.

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z 25 października 2016 r.

Uchwała nr XXV-181-2016 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2016– 2031
Objaśnienia do uchwały nr XXV-181-2016, Uzasadnienie do uchwały nr XXV-181-2016, Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV-181-2016 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV-181-2016 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
Uchwała Nr XXV-182-2016 zmieniająca uchwałę nr XV/100/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.
Uzasadnienie do uchwały nr XXV-182-2016, Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV-182-2016, Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV-182-2016, Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV-182-2016 - Zestawienie dotacji
Uchwała Nr XXV-183-2016 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała Nr XXV-184-2016 w sprawie uchylenia uchwał w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów dla Przedszkola „Przyjaciół Książki” z siedzibą w Sierakowie.
Uchwała Nr XXV-185-2016 w sprawie: podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków na rok 2017.

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 zmieniająca uchwałę nr XV/100/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016. Autopoprawki do uchwały zmieniającej budżet 2016 listopad 2016, Uzasadnienie do XXVI-186-2016, Załącznik nr 1 do XXVI-186-2016, Załącznik nr 1c do XXVI-186-2016, Załącznik nr 2 do XXVI-186-2016, Załącznik nr 2c do XXVI-186-2016, Załącznik nr 3 do XXVI-186-2016 - Zestawienie dotacji, Załącznik nr 4 do XXVI-186-2016 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych
UCHWAŁA NR XXVI/187/2016 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. Załącznik XXVI-187-2016
UCHWAŁA NR XXVI/188/2016 w  sprawie:  obniżenia   średniej  ceny   skupu   żyta   stanowiącej   podstawę do   obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sieraków w 2017 rok.
UCHWAŁA NR XXVI/189/2016 w sprawie utworzenia Strefy Płatnego Parkowania w Sierakowie.
UCHWAŁA NR XXVI/190/2016 w sprawie programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
UCHWAŁA NR XXVI/191/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
UCHWAŁA NR XXVI/192/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
UCHWAŁA NR XXVI/193/2016 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sieraków na lata 2017-2019.
UCHWAŁA NR XXVI/194/2016 w sprawie uchylenia Uchwały nr V/40/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Sieraków
UCHWAŁA NR XXVI/195/2016 w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
UCHWAŁA NR XXVI/196/2016 w sprawie zabezpieczenia środków w latach 2017-2018 na sfinansowanie realizacji projektu pt. „Rozwój wielkopolskiej e-Administracji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z 20 grudnia 2016 r.

Uchwała nr XXVII-197-2016 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2016– 2031.
Objaśnienia do WPF do XXVII-197-2016, Uzasadnienie do XXVII-197-2016, Załącznik nr 1 do XXVII-197-2016 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, Załącznik nr 2 do XXVII-197-2016 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
Uchwała Nr XXVII-198-2016 zmieniająca uchwałę nr XV/100/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2016
Uzasadnienie do XXVII-198-2016, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4 do XXVII-198-2016 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych
Uchwała nr XXVII-199-2016 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
Uzasadnienie do XXVII-199-2016, Załącznik do uchwały nr XXVII-199-2016
Uchwała nr XXVII-200-2016 w sprawie: ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2017 roku
Uchwała nr XXVII-201-2016 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków.
Objaśnienia do WPF do XXVII-201-2016, Załącznik nr 1 do XXVII-201-2016 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, Załącznik nr 2 do XXVII-201-2016 - Przedsięwzięcia
Uchwała Nr XXVII-202-2016 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
Załącznik nr 1 do XXVII-202-2016, Załącznik nr 1a do XXVII-202-2016, Załącznik nr 1b do XXVII-202-2016, Załącznik nr 2 do XXVII-202-2016, Załącznik nr 2a do XXVII-202-2016, Załącznik nr 2b do XXVII-202-2016, Załącznik nr 3 do XXVII-202-2016, Załącznik nr 4 do XXVII-202-2016 - Fundusz sołecki, Załącznik nr 4a do XXVII-202-2016 - Fundusz sołecki, Załącznik nr 5 do XXVII-202-2016 - Zestawienie dotacji, Załącznik nr 6 do XXVII-202-2016 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, Załącznik nr 7 do XXVII-202-2016 - Dotacje przedmiotowe zakłady budżetowe, Załącznik nr 8 do XXVII-202-2016 - Ochrona środowiska, Załącznik nr 9 do XXVII-202-2016 - Gospodarka odpadami.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.