close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Poniedziałek 23 Kwiecień 2018 Imieniny obchodzi: Jerzy, Wojciech
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Inwestycje
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 14 odwiedzin: 8749163


  
Uchwały Rady Miejskiej 2015
   

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2015 r.
UCHWAŁA NR III/15/2015 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2015– 2022. Uzasadnienie do III-15-2015, Objaśnienia do WPF do III-15-2015, Załącznik nr 1 do III-15-2015 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, Załącznik nr 2 do III-15-2015 - Wykaz przedsięwzięć do WPF,

UCHWAŁA  NR  III/16/2015 zmieniająca uchwałę nr II/5/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. Uzasadnienie do III-16-2015, Załącznik nr 1 do III-16-2015, Załącznik nr 2 do III-16-2015, Załącznik nr 3 do III-16-2015

UCHWAŁA NR III/17/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku

UCHWAŁA NR III/18/2015 w sprawie aktualizacji obszaru aglomeracji Sieraków.

UCHWAŁA NR III/19/2015 w sprawie  określenia zasad korzystania z terenu zieleni - Parku Miejskiego im. Świętego Jana Pawła II w Sierakowie. załącznik nr 2 do III-19-2015

UCHWAŁA NR III/20/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Towarowej na terenie miasta Sieraków. Załącznik nr 1 do III-20-2015

UCHWAŁA NR III /21/2015 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie na 2015 rok.
UCHWAŁA NR III/22/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu.
UCHWAŁA NR III/23/2015 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie.
UCHWAŁA NR III/24/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Chrzypsko Wielkie.
UCHWAŁA NR  III/25/2015 w sprawie opłaty targowej.
UCHWAŁA  NR III/26/2015 w sprawie wyboru kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Międzychodzie.

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 19 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR IV/27/2015 zmieniająca uchwałę nr II/5/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, Uzasadnienie do IV-27-2015, Załącznik nr 1 do IV-27-2015, Załącznik nr 2 do IV-27-2015
UCHWAŁA NR IV/28/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.
UCHWAŁA NR IV/29/2015 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Sieraków na rok 2015, Załącznik do IV-29-2015
UCHWAŁA NR IV/30/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek numer 29, 30, 31, 32, 168 oraz 167 obrębu wsi Kaczlin, gmina Sieraków, Załącznik nr 1 do IV-30-2015, Załącznik nr 2 do IV-30-2015, Załącznik nr 3 do IV-30-2015
UCHWAŁA NR IV/31/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki numer 4/2 z obrębu wsi Grobia, gmina Sieraków.
UCHWAŁA NR IV/32/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Chorzępowie i Bucharzewie.
UCHWAŁA NR IV/33/2015 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów oraz ustalenia stawek tej opłaty.
UCHWAŁA NR IV/34/2015 zmieniająca uchwałę Nr XI/95/2012 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie utworzenia na terenie gminy Sieraków obwodów głosowania, załącznik do uchwały nr IV-34-2015
UCHWAŁA NR IV/35/2015 zmieniająca uchwałę Nr IX/82/2012 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Sieraków na jednomandatowe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów, Załącznik do uchwały nr IV-35-2015
UCHWAŁA NR IV/36/2015 w sprawie określenia kryteriów  rekrutacji  do przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Sieraków.

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR V/37/2015 w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
UCHWAŁA NR V/38/2015 zmieniająca uchwałę nr II/16/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/39/2015 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2015– 2022.
Uzasadnienie do VI-39-2015, Objaśnienia do WPF do VI-39-2015, Załącznik nr 1 do VI-39-2015 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, Załącznik nr 2 do VI-39-2015 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
UCHWAŁA NR VI-40-2015 zmieniająca uchwałę nr II/5/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
Uzasadnienie do VI-40-2015, Załącznik nr 1 do VI-40-2015, Załącznik nr 2 do VI-40-2015, Załącznik nr 2b do VI-40-2015, Załącznik nr 3 do VI-40-2015, Załącznik nr 4 do VI-40-2015 - Zestawienie dotacji
UCHWAŁA NR VI-41-2015 w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30.10.2014 r. o wyrażeniu zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej
w Sierakowie i stanowiącej działkę nr 89/19.
UCHWAŁA NR VI-42-2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Lutomiu stanowiącej niezabudowaną działkę nr 57/1.
UCHWAŁA NR VI-43-2015 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych  pomników przyrody znajdujących się na terenie Stada Ogierów w Sierakowie
UCHWAŁA NR VI-44-2015 w sprawie  zryczałtowanych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów gminy Sieraków.
UCHWAŁA NR VI-45-2015 zmieniająca uchwałę nr II/16/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru
w drodze inkasa, niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA NR VI-46-2015 w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr VII-47-2015 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2015– 2022. Uzasadnienie do VII-47-2015, Objaśnienia do WPF do VII-47-2015, Załącznik nr 1 do VII-47-2015 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, Załącznik nr 2 do VII-47-2015 - Wykaz przedsięwzięć do WPF,
Uchwała nr VII/48/2015 zmieniająca uchwałę nr II/5/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. Uzasadnienie do VII-48-2015, Załącznik nr 1 do VII-48-2015, Załącznik nr 2 do VII-48-2015, Załącznik nr 3 do VII-48-2015, Załącznik nr 4 do VII-48-2015 - Zestawienie dotacji.
Uchwała nr VII/49/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kłosowicach, na którą składają się działki oznaczone numerami 245 i 246.
Uchwała nr VII/50/2015 w sprawie wyboru kandydata na członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr VIII-51-2015 zmieniająca uchwałę nr II/5/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, Uzasadnienie do VIII-51-2015, Załącznik nr 1 do VIII-51-2015, Załącznik nr 2 do VIII-51-2015, Załącznik nr 3 do VIII-51-2015 - Zestawienie dotacji
Uchwała nr VIII-52-2015 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych" będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie na lata 2015-2017
Uchwała nr VIII-53-2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku,
Uchwała nr VIII-54-2015 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z  pomnika przyrody grupy głazów narzutowych w miejscowości Chalin
Uchwała nr VIII-55-2015 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Sieraków na 2015 rok.
Uchwała nr VIII-56-2015 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Uchwała nr VIII-57-2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grobia – Jaroszewo Północ, gmina Sieraków, Uzasadnienie do VIII-57-2015, Załącznik nr 1 do VIII-57-2015, Załącznik 2a do VIII-57-2015, Załącznik nr 2b do VIII-57-2015, Załącznik nr 3 do VIII-57-2015
Uchwała nr VIII-58-2015 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Kostrzyńsko - Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów położonych na terenie gminy Sieraków, Załącznik nr 1 do VIII-58-2015, Załącznik 2 do VIII-58-2015

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR  IX/59/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sieraków za rok 2014.
UCHWAŁA NR IX /60/2015 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2014.
UCHWAŁA NR IX/61/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2015– 2022. Objaśnienia do WPF do IX-61-2015, Uzasadnienie do IX-61-2015, Załącznik nr 1 do IX-61-2015 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, Załącznik nr 2 do IX-61-2015 - Wykaz przedsięwzięć do WPF,
UCHWAŁA  NR  IX/62/2015 zmieniająca uchwałę nr II/5/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. Uzasadnienie do IX-62-2015, Załącznik nr 1 do IX-62-2015, Załącznik nr 2 do IX-62-2015, Załącznik nr 3 do IX-62-2015, Załącznik nr 4 do IX-62-2015 - Zestawienie dotacji, Załącznik nr 5 do IX-62-2015 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, Załącznik nr 6 do IX-62-2015 - Ochrona środowiska
UCHWAŁA NR IX/63/2015 w sprawie aktualności zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
UCHWAŁA NR IX /64/2015 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach
na ławników.
UCHWAŁA NR IX/65/2015 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy w gminie Sieraków.
UCHWAŁA NR  IX/66/2015 w sprawie zmiany uchwały nr IV/34/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę
nr XI/95/2012 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Sieraków obwodów głosowania.
UCHWAŁA NR IX/67/2015 w sprawie prowadzenia działalności w zakresie telekomunikacji przez gminę Sieraków.

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA  NR  X/68/2015 zmieniająca uchwałę nr II/5/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.
Uzasadnienie do X-68-2015, Załącznik nr 1 do X-68-2015, Załącznik nr 2 do X-68-2015, Załącznik nr 2b do X-68-2015, Załącznik nr 3 do X-68-2015 - Zestawienie dotacji, Załącznik nr 4 do X-68-2015 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych
UCHWAŁA NR X/69/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki w gminie Sieraków do 2020 roku.
Strategii Rozwoju Turystyki w gminie Sieraków do 2020 roku, Załącznik do Strategii, Załącznik do Strategii rozwoju turystyki 2020
UCHWAŁA NR X/70/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu.
UCHWAŁA   NR  X/71/2015 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody Dąb Józef.
UCHWAŁA NR  X/72/2015 w sprawie zasad oddawania w dzierżawę lub w najem nieruchomości gminnych.
UCHWAŁA NR X/73/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminy Sieraków położonych w obrębie geodezyjnym Grobia.
UCHWAŁA  NR  X/74/2015 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szamotułach.
UCHWAŁA NR X/75/2015 zmieniająca uchwałę nr X/82/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej.

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 22 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/76/2015 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2015– 2022. Objaśnienia do WPF do XI-76-2015, Uzasadnienie do XI-76-2015, Załącznik nr 1 do XI-76-2015 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, Załącznik nr 2 do XI-76-2015 - Wykaz przedsięwzięć do WPF,
UCHWAŁA NR XI/77/2015 zmieniająca uchwałę nr II/5/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. Uzasadnienie do XI-77-2015, Załącznik nr 1 do XI-77-2015, Załącznik nr 2 do XI-77-2015, Załącznik nr 3 do XI-77-2015 - Zestawienie dotacji.

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/78/2015 w sprawie  nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieraków. Załącznik
UCHWAŁA NR XII/79/2015 w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków.
UCHWAŁA NR XII/80/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA NR XII/81/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji osób obowiązanych do opłacania opłaty miejscowej i określenia szczegółowego zakresu danych zawartych w tej ewidencji.

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 9 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII /82/2015 w sprawie deklaracji przyjęcia rodziny repatriantów.

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/83/2015 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2015– 2031.  Objaśnienia do WPF do XIV-83-2015, Uzasadnienie do XIV-83-2015, Załącznik nr 1 do XIV-83-2015 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, Załącznik nr 2 do XIV-83-2015 - Wykaz przedsięwzięć do WPF,
UCHWAŁA  NR  XIV/84/2015 zmieniająca uchwałę nr II/5/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015. Uzasadnienie do XIV-84-2015, Załącznik nr 1 do XIV-84-2015, Załącznik nr 1a do XIV-84-2015, Załącznik nr 2 do XIV-84-2015, Załącznik nr 2a do XIV-84-2015, Załącznik nr 2b do XIV-84-2015, Załącznik nr 3 do XIV-84-2015 - Zestawienie dotacji, Załącznik nr 4 do XIV-84-2015 - Ochrona środowiska,
UCHWAŁA NR  XIV/85/2015 w  sprawie  obniżenia   średniej  ceny   skupu   żyta   stanowiącej   podstawę do   obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sieraków w 2016 roku.
UCHWAŁA NR XIV/86/2015 w sprawie wzorów  formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Załącznik nr 1 do XIV-86-2015, Załącznik nr 2 do XIV-86-2015, Załącznik nr 3 do XIV-86-2015, Załącznik nr 4 do XIV-86-2015, Załącznik nr 5 do XIV-86-2015, Załącznik nr 6 do XIV-86-2015, Załącznik nr 7 do XIV-86-2015, Załącznik nr 8 do XIV-86-2015, Załącznik nr 9 do XIV-86-2015, Załącznik nr 10 do XIV-86-2015, Załącznik nr 11 do XIV-86-2015, Załącznik nr 12 do XIV-86-2015, Załącznik nr 13 do XIV-86-2015, Załącznik nr 14 do XIV-86-2015, Załącznik nr 15 do XIV-86-2015.
UCHWAŁA NR XIV/87/2015 w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków.
UCHWAŁA NR XIV/88/2015 w sprawie programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
UCHWAŁA NR XIV/89/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
UCHWAŁA NR XIV/90/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
UCHWAŁA NR XIV/91/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr X/88/2014 w sprawie: nadania statutu placówce wsparcia dziennego – Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „ŚWIETLIKI”.
UCHWAŁA NR XIV/92/2015 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Sieraków. Załącznik do XIV-92-2015,
UCHWAŁA NR XIV/93/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych na północy miasta Sieraków, gmina Sieraków. Uzasadnienie do XIV-93-2015, Załącznik nr 1 do XIV-93-2015, Załącznik nr 2 do XIV-93-2015, Załącznik nr 3 do XIV-93-2015,
UCHWAŁA NR XIV/94/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
UCHWAŁA NR XIV/95/2015 w sprawie regulaminu targowiska w Sierakowie. Załącznik do XIV-95-2015,
UCHWAŁA NR XIV/96/2015 w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Sieraków do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. załącznik do XIV-96-2015
UCHWAŁA NR XIV/97/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu.
UCHWAŁA NR XIV/98/2015 w sprawie zmiany uchwały nr III/7/10 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów dla Przedszkola „Przyjaciół Książki” z siedzibą w Sierakowie.

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/99/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków na lata 2016 – 2031, Objaśnienia do WPF do XV-99-2015, Załącznik nr 1 do XV-99-2015 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, Załącznik nr 2 do XV-99-2015 - Wykaz przedsięwzięć do WPF,
UCHWAŁA  NR  XV/100/2015 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, Załącznik nr 1 do XV-100-2015, Załącznik nr 1a do XV-100-2015, Załącznik nr 1b do XV-100-2015, Załącznik nr 2 do XV-100-2015, Załącznik nr 2a do XV-100-2015, Załącznik nr 2b do XV-100-2015, Załącznik nr 3 do XV-100-2015, Załącznik nr 4 i 4a do XV-100-2015 - Fundusz sołecki, Załącznik nr 5 do XV-100-2015 - Zestawienie dotacji, Załącznik nr 6 do XV-100-2015 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, Załącznik nr 7 do XV-100-2015 - Dotacje przedmiotowe zakłady budżetowe, Załącznik nr 8 do XV-100-2015 - Ochrona środowiska, Załącznik nr 9 do XV-100-2015 - Gospodarka odpadami
UCHWAŁA NR XV/101/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków na lata 2015– 2031, Objaśnienia do WPF do XV-101-2015, Uzasadnienie do XV-101-2015, Załącznik nr 1 do XV-101-2015 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, Załącznik nr 2 do XV-101-2015 - Wykaz przedsięwzięć do WPF
UCHWAŁA  NR  XV/102/2015 zmieniająca uchwałę nr II/5/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, Uzasadnienie do XV-102-2015, Załącznik nr 1 do XV-102-2015, Załącznik nr 2 do XV-102-2015, Załącznik nr 3 do XV-102-2015, Załącznik nr 4 do XV-102-2015 - Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, Załącznik nr 5 do XV-102-2015 - Ochrona środowiska,
Uchwała Nr XV/103/2015 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, Uzasadnienie do XV-103-2015, Załącznik do uchwały nr XV-103-2015,
UCHWAŁA NR XV/104/2015 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, Załącznik do uzasadnienia do uchwały nr XV-104-2015,
UCHWAŁA NR XV/105/2015 w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2016 roku.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.