close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Sobota 24 Luty 2018 Imieniny obchodzi: Maciej, Bogusz, Modest
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Oferta inwestycyjna
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 15 odwiedzin: 8516115


  
Przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowych z dn 14.07.2009
   

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r.) oraz uchwały Nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany i wydzierżawiania nieruchomości oraz zasad stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

Burmistrz Gminy Sieraków ogłasza pierwsze ustne nieograniczone przetargi na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Sieraków.

Do oddania w dzierżawę przeznacza się działki (jak w tabeli) położone w Sierakowie ark. mapy 8. Nieruchomości stanowią własność gminy Sieraków i są zapisane w KW nr 21960 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szamotułach, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działki leżą na terenie zasięgu corocznych wylewów rzeki Warty.


Dz.    Pow.          Położenie   Przeznaczenie     Dzierżawa          Cena        Wadium    Postąpienie   Data i godz.   nr                                                                              od         wywoławcza       w zł                            przetargu 
630   4,8234 ha   Sieraków     Łąka V;                1.11.2009         400           80          40             17.08.2009;

                                                nieużytki                                                                                                   10.00


629   0,7812 ha    Sieraków     Łąka V                 1.01.2010         60            20         10              17.08.2009;

                                                                                                                                                                12.00


656 4,4352 ha      Sieraków     Łąka V;                 1.01.2010       400          80           40              18.08.2009; 

                                                  rola V                                                                                                        9.00


627  0,3294 ha      Sieraków     Łąka V                   1.09.2009     100          20            10                18.08.2009;

                                                                                                                                                                   11.00


668 0,2881 ha      Sieraków     Łąka V                    1.09.2009     20          20            10                 18.08.2009;

                                                                                                                                                                 13.00Ogólne warunki przetargu:

a) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w wysokości podanej w tabeli na konto Urzędu Gminy Sieraków
 nr 47908200050000286020000010 w Banku Spółdzielczym „Pojezierza” w Sierakowie z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem: „Wadium – dzierżawa działki (podać nr działki, którą oferent jest zainteresowany)”. Wadium w pełnej wysokości (na każdą działkę oddzielnie) należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2009 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Sieraków.
- okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej nieruchomości z zaznaczeniem numeru działki oraz dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed ustaloną datą przetargu.

b) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone lub przekazane na wskazane konto niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

c) Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


d) Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

e) Ustalona w wyniku przetargu roczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości podlega wpłacie do dnia 15–tego maja każdego roku na konto Urzędu Gminy w Sierakowie nr 47908200050000286020000010 w Banku Spółdzielczym Pojezierza w Sierakowie. Czynsz za 2009 r. płatny będzie do 30 listopada 2009 r. Dzierżawa obejmować będzie okres do trzech lat, poczynając od dnia podanego w tabeli.

f) Burmistrz Gminy Sieraków zastrzega sobie prawo aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy, w przypadku uchwalenia nowych stawek przez Radę Miejską w Sierakowie. Dzierżawca zostanie pisemnie powiadomiony o zmianie wysokości czynszu dzierżawnego.

g) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników pod warunkiem, że chociażby jeden z nich zaproponuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o wysokość minimalnego postąpienia.

h) Przetarg uważa się za nie doszły do skutku, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.

i) Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej i uzasadnionej  przyczyny.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sieraków, Internecie oraz gazecie na okres 30 dni.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sierakowie przy ul. 8 Stycznia 38, pok. 22 (tel. 061 2953011, 061 2955875) w godzinach pracy Urzędu.

Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy w Sierakowie przy ulicy 8 Stycznia 38, sala nr 2 (parter) w terminach podanych w tabeli.

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.