close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Poniedziałek 23 Kwiecień 2018 Imieniny obchodzi: Jerzy, Wojciech
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Inwestycje
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 9 odwiedzin: 8749051


  
Uchwały Rady Miejskiej 2008
   

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 22 grudnia 2008 roku
w sprawie:

uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2009 rok -XXVII-180-08
Załącznik nr 1 do XXVII-180-08
Załącznik nr 2 do XXVII-180-08.
Załącznik nr 3 do XXVII-180-08
Załącznik nr 4 (a) XXVII-180-08.
Załącznik nr 4 (b) XXVII-180-08
Załącznik nr 4 c do XXVII-180-08
Załącznik nr 5 do XXVII-180-08
Załącznik nr 6 do XXVII-180-08
Załącznik nr 7 do XXVII-180-08
Załącznik nr 8 do XXVII-180-08
Załącznik nr 9 do XXVII-180-08
Załącznik nr 10 do XXVII-180-08
Załącznik nr 11 do XXVII-180-08

zmieniająca uchwałę nr XVI/96/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2008 rok - XXVII-181-08.
Uzasadnienie do XXVII-181-08
Załącznik nr 1 do XXVII-181-08
Załącznik nr 2 do XXVII-181-08
Załącznik nr 3 do XXVII-181-08
Załącznik nr 4 do XXVII-181-08
Załącznik nr 5 do XXVII-181-08

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 - XXVII-182-08
Załącznik do XXVII-182-08

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Grobi stanowiącej działkę nr 119 - XXVII-183-08

regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieraków - XXVII-184-08

nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta i gminy Sieraków - XXVII-185-08

rozpatrzenia skargi Państwa Sylwii i Grzegorza Nowak na działanie Burmistrza Gminy Sieraków - XXVII-186-08

powołania Sekretarza Gminy Sieraków - XXVII-187-08
Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XVI/96/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2008 rok - XXVI-164-08
Uzasadnienie do XXVI-164-08
Załącznik nr 1 do XXVI-164-08
Załącznik nr 2 do XXVI-164-08
Załącznik nr 3 do XXVI-164-08
Załącznik nr 4 do XXVI-164-08
Załącznik nr 5 do XXVI-164-08

określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok - XXVI-165-08

podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków - XXVI-166-08

obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2009 rok - XXVI-167-08

zmiany uchwały nr XXVIII/240/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym - XXVI-168-08

przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą "Puszcza Notecka" w Międzychodzie - XXVI-169-08

upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do podejmowania działań wobec dłużników - XXVI-170-08

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zaakceptowania wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie -XXVI-171-08

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 - XXVI-172-08

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 - XXVI-173-08

programu współpracy Gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - w 2009 roku - XXVI-174-08

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie stanowiących działki nr 1084 i 1086 - XXVI-175-08

wykupu nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie i stanowiących działki nr 46/1, 45/1 i 45/2 - XXVI-176-08

zmieniająca uchwałę nr XIX/130/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych - jednostce organizacyjnej gminy Sieraków oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania - XXVI-177-08

przyjęcia "Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Sieraków na lata 2008 - 2011" - XXVI-178-08
Załącznik do XXVI-178-08

rozpatrzenia skargi p. Leszka Wójcika na działanie Burmistrza Gminy Sieraków - XXVI-179-08

 

Uchwała Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie:

wyrażenia opinii w przedmiocie realizacji zadania związanego z przebudową ulicy Dworcowej
w Sierakowie - etap I -XXV-163-08

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2008 roku
w sprawie:

wyrażenia opinii w przedmiocie realizacji zadań związanych z budową drogi w miejscowości Tuchola położonej na terenie Gminy Sieraków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - XXIV-162-08

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 14 października 2008 roku
w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XVI/96/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2008 rok - XXIII-156-08
Uzasadnienie do XXIII-156-08
Załącznik nr 1 do XXIII-156-08
Załącznik nr 2 do XXIII-156-08
Załącznik nr 3 do XXIII-156-08
Załącznik nr 4 do XXIII-156-08
Załącznik nr 5 do XXIII-156-08
Załącznik nr 6 do XXIII-156-08

poboru inkasa - XXIII-157-08.

zmiany uchwały nr III/11/06 z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie - XXIII-158-08

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Grobi i Przemyślu - XXIII-159-08

wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Przemyślu stanowiącej działkę nr 64 - XXIII-160-08

uchwalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej - XXIII-161-08

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 24 lipca 2008 roku
w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XVI/96/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2008 rok - XXII-144-08
Uzasadnienie do XXII-144-08
Załącznik nr 1 do XXII-144-08
Załącznik nr 2 do XXII-144-08.

zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego - XXII-145-08.

zmiany uchwały nr XVIII/125/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a sfinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Tęczowym w Sierakowie" - XXII-146-08.

zmiany uchwały nar XXI/143/08 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych w Banku Ochrony Środowiska S.A. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - XXII-147-08.

wyrażenia zgody na nabycie od Powiatu Międzychodzkiego działek nr 2020/7 i nr 2020/8 położonych w Sierakowie - XXII-148-08.

wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie, stanowiącej działkę nr 1137/1 - XXII-149-08.

zmiany uchwały nr XX/134/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grobia - XXII-150-08.
Plan Odnowy Miejscowości Grobia 2008-2015

wyboru kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Międzychodzie - XXII-151-08.

wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie, stanowiącej działkę nr 1811/1 - XXII-152-08.

 udzielenia dotacji w 2008 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Sieraków - XXII-153-08.

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieraków - XXII-154-08.

określenia górnych stawek ołat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - XXII-155-08.

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XVI/96/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2008 rok - XXI-138-08
Uzasadnienie do XXI-138-08
Załącznik nr 1 do XXI-138-08.
Załącznik nr 2 do XXI-138-08
Załącznik nr 3 do XXI-138-08
Załącznik nr 4 do XXI-138-08
Załącznik nr 5 do XXI-138-08
Załącznik nr 6 do XXi-138-08

upoważnienia Burmistrza Gminy Sieraków do zasięgnięcia zobowiązania - XXI-139- 08

przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie - XXI - 140-08

uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanallizacyjnych" będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie na lata 2008-2010 - XXI-141- 08
Uzasadnienie do XXI-141- 08.
załącznik do XXI-141-08.

zmiany uchwały nr VIII/69/95 w sprawie: zmiany uchwały o przystąpieniu Gminy Sieraków do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" w Poznaniu - XXI-142-08

zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych w Banku Ochrony Środowiska S.A. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - XXI-143-08

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu
- XX-132-08

zmieniająca uchwałę nr XVI/96/07 z dnia 21 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2008 rok
- XX-133-08

Uzasadnienie do XX-133-08
Załącznik nr 1 do XX-133-08
Załącznik nr 2 do XX-133-08
Załącznik nr 3 do XX-133-08
Załącznik nr 4 do XX-133-08
Załącznik nr 5 do XX-133-08
Załącznik nr 6 do XX-133-08
Załącznik nr 7 do XX-133-08

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grobia - XX-134-08

przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego zlokalizowanego
w Sierakowie przy ul. 8-Stycznia 8 - XX-135-08.

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej
w Sierakowie pod przychodnie zdrowia - XX-136-08

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości grutowych położonych
w Sierakowie przy ul. Winnica - XX-137-08

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie:

udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2007 - XIX-126-08

zmiany uchwały nr XVI/104/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 - XIX-127-08

określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabyrku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Sieraków - XIX-128-08

zmieniająca uchwałę nr XVI/96/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sptrawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na rok 2008 - XIX-129-08
Uzasadnienie do XIX-129-08
Załącznik nr 1 do XIX-129-08
Załącznik nr 2 do XIX-129-08
Załącznik nr 3 do XIX-129-08
Załącznik nr 4 do XIX-129-08
Załącznik nr 5 do XIX-129-08

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w BOPISS - jednostce organizacyjnej Gminy Sieraków oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli punktó rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania - XIX-130-08

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Przedszkolu "Przyjaciół Książki" w Sierakowie, w Szkole Podstawowej w Lutomiu, w Szkole Podstawowej w Sierakowie - jednostkach organizcyjnych Gminy Sieraków oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania - XIX-131-08

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie:

zmiany uchwały nr XVII/106/08 z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 - XVIII-123-08

zmieniająca uchwałę nr XVI/96/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2008 rok - XVIII-124-08.
Załącznik do uzasadnienia do XVIII-124-08
Załącznik nr 1 do XVIII-124-08
Załącznik nr 2 do XVIII-124-08
Załącznik nr 3 do XVIII-124-08
Załącznik nr 4 do XVIII-124-08
Załącznik nr 5 do XVIII-124-08
Załącznik nr 6 do XVIII-124-08

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Tęczowym w Sierakowie - XVIII-125-08

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 lutego 2008 roku
w sprawie
:

uchwalenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 - XVII-106-08

udzielenia dotacji Powiatowi Międzychodzkiemu - XVII-107-08

zmieniająca uchwałę nr XVI/96/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na rok 2008 - XVII-108-08
Uzasadnienie do XVII-108-08
Załącznik nr 1 do XVII-108-08
Załącznik nr 2 do XVII-108-08
Załącznik nr 3 do XVII-108-08
Załącznik nr 4 do XVII-108-08

ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy Sieraków - XVII-109-08

wykupu nieruchomości gruntowej płożonej w Sierakowie stanowiącej działkę nr 773/1 - XVII-110-08

przystąpienia do sporządzenia nowelizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieraków - XVII-111-08 

programu współpracy Gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - w 2008 roku - XVII-112-08

opłat za zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - XVII-113-08

przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Sieraków - XVII-114-08

dodatkowego oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie Gminy Sieraków - XVII-115-08
Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 20 marca 2008 roku orzekł nieważność części paragrafu 9 uchwały w zakresie wyrazów: "
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego"

zmiany uchwały nr XIII/70/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sierakowie z dnia 27 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie :"Ośrodek Pomocy Społecznej dla Miasta i Gminy Sierakowie" - XVII-116-08
Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 20 marca 2008 roku orzekł nieważność części paragrafu 3 uchwały w zakresie wyrazów: "
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

zmiany uchwały nr III/11/06 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie - XVII-117-08

określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - XVII-118-08

uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie na 2008 rok - XVII-119-08

upamiętnienia mieszkańców Sierakowa walczących podczas okupacji hitlerowskiej w strukturach polskiego państwa podziemnego - XVII-120-08

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Grobi - XVII-121-08.

wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Sieraków do przedsięwzięcia pt. "Konsorcjum Jednsotek Samorządu Terytorialnego w celu realizacji Projektu Informatycznego - XVII-122-08

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.