close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Sobota 24 Marzec 2018 Imieniny obchodzi: Gabriel, Marek, Gabor
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Inwestycje
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 4 odwiedzin: 8627183


  
Uchwały Rady Miejskiej 2007
   

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 21 grudnia 2007 roku
w sprawie:

uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2008 rok - XVI-96-07
Załącznik nr 1 do XVI-96-07
Załącznik nr 2 do XVI-96-07
Załącznik nr 3 do XVI-96-07
Załącznik nr 4 (a) do XVI-96-07
Załącznik nr 4 (b) do XVI-96-07
Załącznik nr 4 (c) do XVI-96-07
Załącznik nr 5 do XVI-96-07
Załącznik nr 6 do XVI-96-07
Załącznik nr 7 do XVI-96-07
Załącznik nr 8 do XVI-96-07
Załącznik nr 9 do XVI-96-07
Załącznik nr 10 do XVI-96-07
Załącznik nr 11 do XVI-96-07

zmieniająca uchwałę nr IV/13/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2007 rok - XVI-97-07
Uzasadnienie do XVI-97-07
Załącznik nr 1 do XVI-97-07
Załącznik nr 2 do XVI-97-07
Załącznik nr 3 do XVI-97-07
Załącznik nr 4 do XVI-97-07
Załącznik nr 5 do XVI-97-07
Załącznik nr 6 do XVI-97-07
Załącznik nr 7 do XVI-97-07

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 roku - XVI-98-07
Załącznik do XVI-98-07

zmiany uchwały nr V/26/07 z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Międzychodzkiemu - XVI-99-07

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w BOPiSS - jednostce organizacyjnej gminy Sieraków oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania - XVI-100-07

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów - XVI-101-07

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zaakceptowania wartości jednego punktu dla pracowników OPS w Sierakowie - XVI-102-07

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok - XVI-103-07

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 - XVI-104-07

wyborów uzupełniajacych ławników do Sądu Rejonowgo w Szamotułach - XVI-105-07


 Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr IV/13/06 z dnia 27 grudnia 06 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2007 rok - XV-83-07
Uzasadnienie do XV-83-07
Załącznik nr 1 do XV-83-07
Załącznik nr 2 do XV-83-07
Załącznik nr 3 do XV-83-07
Załącznik nr 4 do XV-83-07
Załącznik nr 5 do XV-83-07
Załącznik nr 6 do XV-83-07
Załącznik nr 7 do XV-83-07

obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego ma 2008 rok - XV-84-07

podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków - XV-85-07

określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok - XV-86-07

opłaty targowej - XV-87-07

opłaty miejscowej - XV-88-07

regulaminu przyznawania niektórych skłądników wynagrodznia nauczycielom zatrudnionym zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sieraków - XV-89-07

regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieraków - XV-90-07

udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Sieraków - XV-91-07

ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego - XV-92-07

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sieraków - XV-93-07

sprawiania pogrzebów przez Gminę Sieraków - XV-94-07

powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipba 1944 r.do dnia 31 lipca 1990 roku - XV-95-07

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 16 października 2007 roku
w sprawie:

udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Międzychodzkiemu - XIV-74-07

zmieniająca uchwałę nr IV/13/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2007 rok - XIV-75-07
Uzasadnienie do XIV-75-07
Załącznik nr 1 do XIV-75-07
Załącznik nr 2 do XIV-75-07
Załącznik nr 3 (dotacje) do XIV-75-07
Załącznik nr 3 (wydatki) do XIV-75-07.
Załącznik nr 4 do XIV-75-07
Załącznik nr 5 do XIV-75-07
Załącznik nr 6 do XIV-75-07

uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych" będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie na lata 2007-2012 - XIV-76-07

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy - XIV-77-07

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - XIV-78-07

nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieraków - XIV-79-07

opinii dotyczącej planu ochrony rezerwatu przyrody "Cegliniec" - XIV-80-07

zmiany uchwały nr VIII/69/95 w sprawie uchwały o przystąpieniu Gminy Sieraków do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" w Poznaniu - XIV-81-07

uchylenia uchwały nr V/45/99 w sprawie wyznaczenia Pana Remigiusza Pawelczaka jako reprezentanta Gminy w SAW "Pojezierze" - XIV-82-07

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 13 września 2007 roku
w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr IV/13/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2007 rok - XIII-69-07
Uzasadnienie do XIII-69-07
Załącznik nr 1 do XIII-69-07
Załącznik nr 2 do XIII-69-07
Załącznik nr 3 do XIII-69-07

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie stanowiących działki nr 986/3 i 1501/15 - XIII-70-07

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Bucharzewie - XIII-71-07

wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w zakresie udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami osobowymi - XIII-72-07

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szamotułach - XIII-73-07

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 31  lipca 2007 roku
w sprawie:

zmiany uchwały nr V/33/07 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok - XI-63-07

zmieniająca uchwałę nr IV/13/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2007 rok - XI-64-07
Uzasadnienie do XI-64-07
Załącznik nr 1 do XI-64-07
Załącznik nr 2 do XI-64-07
Załącznik nr 3 do XI-64-07
Załącznik nr 4 do XI-64-07
Załącznik nr 5 do XI-64-07

przeznaczenia do sprzedaży dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie i stanowiących zabudowane działki nr 2001/223 i nr 2001/122 - XI-65-07

wskazania kandydata na członka Rady Muzeum "Muzeum Zamek Opalińskich" w Sierakowie - XI-66-07

zmiany uchwały nr XXXI/278/06 z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - XI-67-07

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr IV/13/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2007 rok - X-57-07
Uzasadnienie do X-57-07
Załącznik nr 1 do X-57-07
Załącznik nr 2 do X-57-07
Załącznik nr 3 do X-57-07
Załącznik nr 4 do X-57-07
Załącznik nr 5 do X-57-07

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Grobia - gmina Sieraków - X-58-07

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieraków - X-59-07

przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą "Euro-Centrum Wspierania Przedsiębiorczości" - X-60-07

powołania zespołu do przedstawiania opinii o kandydatach na ławników - X-61-07

odwołania Sekretarza Gminy Sieraków -X-62-07

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 12 czerwca 2007 roku
w sprawie:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Sierakowie - IX-51-07
Załącznik nr 2 do IX-51-07
Załącznik nr 3 do IX-51-07

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - IX-52-07

zmieniająca uchwałę nr IV/13/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2007 rok - IX-53-07
Uzasadnienie do IX-53-07
Załącznik nr 1 do IX-53-07
Załącznik nr 2 do IX-53-07
Załącznik nr 3 do IX-53-07
Załącznik nr 3 (wydatki) do IX-53-07
Załącznik nr 4 do IX-53-07
Załącznik nr 5 do IX-53-07

zmiany uchwały nr XXXI/278/06 z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - IX-54-07
uchwała została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2007 roku

upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - IX-55-07

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Bucharzewie w tym zabudowanej działki nr 167 oraz część niezabudowanej działki nr 166 - IX-56-07

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 1 czerwca 2007 roku
w sprawie:
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sieraków - VIII-48-07

ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - VIII-49-07

zmieniająca uchwałę nr IV/13/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2007 rok - VIII-50-07
Uzasadnienie do VIII-50-07
Załącznik nr 1 do VIII-50-07
Załącznik nr 2 do VIII-50-07

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 kwietnia 2007 roku
w sprawie:

udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2006 - VII-42-07

zmieniająca uchwałę nr IV/13/06 z dnia 27 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2007 rok - VII-43 -07
Uzasadnienie do VII-43 -07
Załącznik nr 1 do VII-43-07.
Załącznik nr 2 do VII-43-07
Załącznik nr 3 do VII-43 -07
Załącznik nr 4 do VII- 43 -07

wyrażenia zgody na wykup nakładów rzeczowych poczynionych na działkach położonych w Sierakowie nr 2001/223, 2001/224 i 2001/122 - VII-44-07

nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Sieraków - VII-45-07

wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie stanowiącej działkę nr 770/1 - VII-46-07

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kaczlinie stanowiących działkę nr 14/3 i części działki nr 14/2 - VII-47-07

Uchwała Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 12 kwietnia 2007 roku w sprawie:
powiadomienia skarbnika gminy i sekretarza gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 roku - VI-41-07

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 13 marca 2007 roku
w sprawie:
udzielenia dotacji Powiatowi Międzychodzkiemu - V-26-07

zmieniającej uchwałę nr IV/13/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2007 r. - V-27-07
Załącznik nr 1 do V-27-07
Załącznik nr 2 do V-27-07
Załącznik nr 3 do V-27-07
Załącznik nr 4 do V-27-07
Załącznik nr 5 do V-27-07
Załącznik nr 6 do V-27-07
Załącznik nr 7 do V-27-07
Załącznik nr 8 do V-27-07

zaciągnięcia pożyczki/kredytu na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego współfinansowanego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (ZPORR) - V-28-07

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych na terenie Os. Piaski w Sierakowie - etap II - V-29-07

Zaciągnięcia bankowego kredytu inwestycyjnego dłutgoterminowego - V-30-07

Udzielenia dotacji Powiatowi Międzychodzkiemu -V-31-07

Udzielenia dotacji Powiatowi Międzychodzkiemu - V-32-07

Uchwalenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 - V-33-07

Wyboru kandydata na członka Rady Społecznej przy samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie - V-34-07

Uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie na 2007 rok - V-35-07

Zmiany uchwały nr IV/16/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok - V-36-07

Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie stanowiącej część działki 986/2 - V-37-07

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków - V-38-07

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek o nr ewidencyjnym 16/2 i 18 we wsi Chalin gmina Sieraków - V-39-07
zalącznik nr 2 do V-39-07
Zalącznik nr 3 do V-39-07

Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Sieraków - V-40-07

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.