close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Sobota 24 Marzec 2018 Imieniny obchodzi: Gabriel, Marek, Gabor
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Inwestycje
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 6 odwiedzin: 8627188


  
Uchwały Rady Miejskiej 2006
   

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie:

uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na rok 2007 - IV-13-06
Załącznik nr 1 do IV-13-06
Załącznik nr 2 do IV-13-06
Załącznik nr 3 do IV-13-06
Załącznik nr 4.1 do IV-13-06
Załącznik nr 4.2 do IV-13-06
Załącznik nr 5 do IV-13-06
Załącznik nr 6 do IV-13-06
Załącznik nr 7 do IV-13-06
Załącznik nr 8 do IV-13-06
Załącznik nr 9 do IV-13-06
Załącznik nr 10 do IV-13-06
Załącznik nr 11 do IV-13-06
Załącznik nr 12 do IV-13-06

zmieniająca uchwałę nr XXX/256/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na rok 2006 - IV-14-06
Uzasadnienie do IV-14-06
Załącznik nr 1 do IV-14-06
Załącznik nr 2 do IV-14-06
Załącznik nr 3 do IV-14-06
Załącznik nr 4 do IV-14-06
Załącznik nr 5 do IV-14-06

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 - IV-15-06
Załącznik nr 1 do IV-15-06

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2007 rok - IV-16-06

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  2007 rok - IV-17-06

programu współpracy Gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku - IV-18-06

regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla któych organem prowadzącym jest Gmina Sieraków - IV-19-06

regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę - IV-20-06

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Przedszkolu "Przyjaciół Książki" w Sierakowie- jednostce organizacyjnej Gminy Sieraków oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania - IV-21-06

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Lutomiu z oddziałami przedszkolnymi w Kaczlinie - jednostce organizacyjnej Gminy Sieraków oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania - IV-22-06

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Sierakowie - jednostce organizacyjnej Gminy Sieraków oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania - IV-23-06

opinii dotyczącej obszarów Natura 2000 na terenie miasta i gminy Sieraków - IV-24-06

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zaakceptowania wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie - IV-25-06

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XXX/256/06 z dnia 28 grudnia 06 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków - III-4-06
Uzasadnienie do III-4-06
Załącznik nr 1 do III-4-06
Załącznik nr 2 do III-4-06

określenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok - III-5-06

podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków - III-6-06

podatku od posiadania psów - III-7-06

poszerzenia zakresu służebności drogi koniecznej na działkach nr 1896/3 i 1896/4 położonych w Sierakowie - III-8-06

nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność gminy Sieraków - III-9-06

nie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sieraków - III-10-06

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej - III-11-06

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Sieraków - III-12-06

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie:

wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej - I-1-06

wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej - I-2-06

składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sierakowie - I-3-06

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 5 października 2006 r. w sprawie:

zmieniającej uchwałę nr XXX/256/05 z dnia 28 grudnia 2005 rokuw sprawie uchwalenia budżetu gminy Sieraków na rok 2006 - XL-389-06
Uzasadnienie do XL-389-06
Załącznik nr 1 do XL-389-06
Załącznik nr 2 do XL-389-06


zmiany do uchwały nr IX/63/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 4 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Sieraków - XL-390-06.

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie - XL-391-06

Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sieraków - XL-392-06

zmiany uchwały nr XXXVII/326/06 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieraków - XL-393-06

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie:

zmieniającej uchwałę nr XXX/256/05 z dn. 28 grudnia 05 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2006 rok - XLI-395-06

wyposażenia Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w majątek
- XLI-396-06

przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1501/16 położoną w Sierakowie - XLI-397-06.

zamiany nieruchomości gruntowych położonych na terenie wsi Lutomek - XLI-398-06

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących części działki 769/2 położonej w Sierakowie - XLI-399-06

wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie stanowiącej część działki nr 789/4 - XLI-400-06

zmiany uchwały nr VIII/54/03 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sieraków - XLI-401-06

nadania statutu sołectwu Bucharzewo - XLI-402-06

nadania statutu sołectwu Chalin - XLI-403-06

nadania statutu sołectwu Chorzępowo - XLI-404-06

nadania statutu sołectwu Góra - XLI-405-06

nadania statutu sołectwu Grobia - XLI-406-06

nadania statutu sołectwu Izdebno - XLI-407-06

nadania statutu sołectwu Jabłonowo - XLI-408-06

nadania statutu sołectwu Kaczlin - XLI-409-06

nadania statutu sołectwu Kłosowice - XLI-410-06

nadania statutu sołectwu Lutom - XLI-411-06

nadania statutu sołectwu Lutomek - XLI-412-06

nadania statutu sołectwu Marianowo - XLI-413-06

nadania statutu sołectwu Ławica - XLI-414-06

nadania statutu sołectwu Przemyśl - XLI-415-06

nadania statutu sołectwu Tuchola - XLI-416-06

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie:

zmieniającej uchwałę nr XXX/256/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sieraków na rok 2006 - XXXIX-388-06
Uzasadnienie do XXXIX-388-06
Załącznik nr 1 do XXXIX-388-06
Załącznik nr 2 do XXXIX-388-06

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 5 września 2006 r. w sprawie:

zmieniająca uchwałę nr XXX/256/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na r. 2006 - XXXVIII-381-06
Uzasadnienie do XXXVIII-381-06
Załącznik nr 1 do XXXVIII-381-06
Załącznik nr 2 do XXXVIII-381-06
Załącznik nr 3 do XXXVIII-381-06
Załącznik nr 4 do XXXVIII-381-06
Załącznik nr 5 do XXXVIII-381-06.
Załącznik nr 6 do XXXVIII-381-06.
Załącznik nr 7 do XXXVIII-381-06.

zmiany uchwały nr XXXVI/310/06 z dnia 27 czerwca 06 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Międzychodzkiemu - XXXVIII-382-06

zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego - XXXVIII-383-06

zmiany zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2006 - XXXVIII-384-06

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Sieraków - XXXVIII-385-06

zmiany uchwały nr XXX/263/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na r. 2006 - XXXVIII-386-06

zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Opalińskich w Sierakowie - XXXVIII-387-06

 

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie:

zmiany uchwały nr XXXIII/291/06 Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Międzychodzkiemu - XXXVII-320-06

upoważnienia Burmistrza Gminy Sieraków do samodzielnego zaciągania zobowiązania - XXXVII-321-06

wyrażenia opinii na temat propozycji planu aglomeracji - XXXVII-322-06

zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/276/06 dot. zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW - XXXVII-323-06

zmieniająca uchwałę nr XXX/256/05 z dn. 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2006 r. - XXXVII-324-06
Uzasadnienie do XXXVII-324-06
Załącznik nr 1 do XXXVII-324-06
Załącznik nr 2 do XXXVII-324-06

uchwalenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieraków - XXXVII-325-06

częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Sieraków - XXXVII-326-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 1/18 i 1/19 w Sierakowie - XXXVII-327-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 546 i 2037 w Sierakowie - XXXVII-328-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 812, 822 i 846 w Sierakowie - XXXVII-329-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 80 L w Sierakowie - XXXVII-330-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 68 L w Sierakowie - XXXVII-331-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 496 i 2063 w Sierakowie - XXXVII-332-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 541 w Sierakowie - XXXVII-333-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek o numerach ewidencyjnych 700, 702, 703 i 705 w Sierakowie - XXXVII-334-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 1816 w Sierakowie - XXXVII-335-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 37 i 38/3 i 40 we wsi Bucharzewo - XXXVII-336-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 16/6 we wsi Chalin - XXXVII-337-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 35/22 we wsi Chalin - XXXVII-338-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 18 we wsi Góra - XXXVII-339-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 88/12 we wsi Góra - XXXVII-340-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 147/1 we wsi Góra - XXXVII-341-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 151/3 we wsi Góra - XXXVII-342-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 59 we wsi Grobia - XXXVII-343-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 66/1, 66/2 i 83 we wsi Grobia - XXXVII-344-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek o numerach ewidencyjnych 86/6 i 87 we wsi Grobia - XXXVII-345-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 219 we wsi Grobia - XXXVII-346-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 247/1 oraz części działek o numerach ewidencyjnych 216 i 247/2 we wsi Grobia - XXXVII-347-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 30, 31, 33 we wsi Izdebno - XXXVII-348-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 1/1 i 1/2 we wsi Kaczlin - XXXVII-349-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 264/2 we wsi Kłosowice - XXXVII-350-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 150/1 we wsi Lutom - XXXVII-351-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 152 we wsi Lutom - XXXVII-352-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 98 we wsi Tuchola - XXXVII-353-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działęk o numerach ewidencyjnych 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 58/10, 58/11 i 59 w Chorzępowie - XXXVII-354-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 11/5 we wsi Kaczlin - XXXVII-355-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 212/4 we wsi Kaczlin - XXXVII-356-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 267/1 we wsi Lutom - XXXVII-357-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 42/7 we wsi Tuchola - XXXVII-358-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 117/3 we wsi Tuchola - XXXVII-359-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 86 we wsi Tuchola - XXXVII-360-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 11/4, 22, 34 i 36 we wsi Kaczlin - XXXVII-361-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 115 we wsi Grobia - XXXVII-362-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 207/1 i 207/2 we wsi Lutom - XXXVII-363-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 248 we wsi Lutom - XXXVII-364-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 221 we wsi Lutom - XXXVII-365-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 88/3 we wsi Ławica - XXXVII-366-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 48 i 49 we wsi Śrem obręb Przemyśl Śrem - XXXVII-367-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym15 we wsi Śrem, obręb Przemyśl Śrem - XXXVII-368-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działęk o numerach ewidencyjnych 129, 131/4, 131/8 do 131/17 we wsi Tuchola - XXXVII-369-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 94/5 i 94/6 we wsi Chrzępowo - XXXVII-370-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 215/1 i części działki o numerze ewidencyjnym 215/2 we wsi Grobia - XXXVII-371-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 65 we wsi Kaczlin - XXXVII-372-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 233/1 we wsi Kaczlin - XXXVII-373-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 252/1 we wsi Kaczlin - XXXVII-374-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 63 we wsi Tuchola - XXXVII-375-06

miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewidencyjnym 65 we wsi Tuchola - XXXVII-376-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 102 we wsi Grobia - XXXVII-377-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 125 we wsi Lutom - XXXVII-378-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki numerze ewidencyjnym 341/1 we wsi Lutom - XXXVII-379-06

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Sierakowie- XXXVII-380-06 - uchwała została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2006 r.

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie:

zmiany uchwały nr XXXII/282/06 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Sieraków na lata 2004 - 2007 - XXXV-304-06

zmieniająca uchwałę nr XXX/256/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2006 r. - XXXV-305-06
Uzasadnienie do XXXV-305-06

zmieniająca uchwałę nr XXX/256/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2006 r. - XXXVI-306-06
Załącznik nr 1 do XXXVI-306-06
Załącznik nr 2 do XXXVI-306-06
Załącznik nr 3 do XXXVI-306-06
Załącznik nr 4 do XXXVI-306-06

procedury uchwalania budżetu Gminy Sieraków - XXXVI-307-06

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieraków za I półrocze roku budżetowego oraz za rok budżetowy, a także informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze roku budżetowego oraz za rok budżetowy samorządowych instytucji kultury - XXXVI-308 -06

szczegółowych zasad i trybu umarzania i odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa - XXXVI-309-06

udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Międzychodzkiemu - XXXVI-310-06

wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie, stanowiącej część działki nr 1522 - XXXVI-313-06

wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie, stanowiącej działkę nr 20 - XXXVI-314-06

wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie, stanowiącej działkę nr 1632 - XXXVI-315-06

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr 370 i 371 położonych w Sierakowie - XXXVI-316-06

zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Dworcowej w Sierakowie - XXXVI-317-06

zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Poznańskiej w Sierakowie - XXXVI-318-06

Uchwała Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie:

zmiany uchwały nr XXXII/282/06 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Sieraków na lata 2004 - 2007 - XXXIV-303-06.

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie:

udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2005 - XXXIII-288-06

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie przedsięwżięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ławica" - XXXIII-289-06

zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego - XXXIII-290-06

udzielenia dotacji Powiatowi Międzychodzkiemu - XXXIII-291-06

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lutom dla terenu działek o nr 228/1, 228/3, 228/4,228/5, 228/6 - gmina Sieraków - XXXIII-293-06

uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieraków" - XXXIII-294-06

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych wyodrębnionych z działki nr 1980/3 położonej w Sierakowie - XXXIII-295-06

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych - XXXIII-296-06

nieodpłatnego przekazania nieruchomości na własność Gminy Sieraków - XXXIII-297-06

wykupu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie stanowiącej działkę nr 1452/2 - XXXIII-298-06

zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Chalin i Przemyśl - Śrem - XXXIII-299-06

nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sierakowa - XXXIII-300-06

ustalenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego - XXXIII-301-06

opinii dotyczącej projektu planu ochrony rezerwatu przyrody "Buki nad jeziorem Lutomskim" - XXXIII-302-06

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie:

przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Sieraków na lata 2004 - 2007 XXXII/282/06

zabezpieczenia w budżecie Gminy Sieraków środków finansowych na współfinansowanie w roku 2007 zadania inwestycyjnego ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - XXXII/283/06

zabezpieczenia w budżecie Gminy Sieraków środków finansowych na współfinansowanie w roku 2007 zadania inwestycyjnego ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - XXXII/284/06
 

zabezpieczenia w budżecie Gminy Sieraków środków finansowych na współfinansowanie w roku 2007 zadania inwestycyjnego ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - XXXII/285/06

utworzenia uzytku ekologicznego "Jaskółcza Skarpa" - XXXII/286/06

        Załącznik do XXXII/286/06

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieraków - XXXII-287-06


 

Uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie:

udzielenia dotacji Powiatowi Międzychodzkiego - XXXI/268/06

ustalenia wysokości bonifikat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych na terenie Gminy Sieraków w prawo własności - XXXI/270/06
- uchwała została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 kwieitnia 2006 r.

ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnym i sołtysom oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Sierakowie - XXXI/272/06

przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 160/1 położonej w Kobylarni obręb Chorzępowo - XXXI/273/06

wykupu nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie, stanowiącej działkę nr 1982 - XXXI/274/06

programu współpracy Gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 r.- XXXI/275/06

uchwalenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006. - XXXI/276/06

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasdaniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynadrodzenia zasadniczego oraz zaakceptowania wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie - XXXI/277/06

określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - XXXI/278/06

zasad zwrotu wydatków na posiłki, świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy - XXXI-279-06

uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sierakowie na 2006r. - XXXI/280/06

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.