close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Środa 21 Luty 2018 Imieniny obchodzi: Eleonora, Feliks, Kiejstus
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Oferta inwestycyjna
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 14 odwiedzin: 8501986


  
INAUGURACJA OBCHODÓW 650-LECIA SIERAKOWA
   INAUGURACJA OBCHODÓW 650-LECIA SIERAKOWA
KONCERT "X SIERAKOWSKA WIOSNA KLASYKÓW"

W piątek, 11 kwietnia 2008 r., w Sierakowskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta inauguracja obchodów 650-lecia nadania praw miejskich Sierakowowi. Wydarzeniu towarzyszył popołudniowy koncert muzyki klasycznej pn. "X Sierakowska Wiosna Klasyków" w Muzeum Zamku Opalińskich.

Część pierwszą uroczystości, mającą charakter oficjalnej sesji, poprowadził przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Adamczak. Gospodarz spotkania - burmistrz Mieczysław Trafis - powitał przedstawicieli władz wojewódzkich i powiatowych, radnych, członków Komitetu Honorowego Obchodów 650-lecia Sierakowa, delegacje z zagranicznych miast partnerskich i gmin sąsiednich, zaproszonych gości oraz mieszkańców. Podkreślił, że: "na przestrzeni 650 lat Sieraków miał w swojej historii okresy wzlotów, jak i upadki - wielkie pożary i powodzie. Lata współczesne XX i XXI wieku to zdecydowanie pozytywne czasy dla miasta, czasy rozwoju, które dostrzec mogą przede wszystkim osoby z zewnątrz, tylko odwiedzające Sieraków".

Zgromadzeni na uroczystości goście mieli okazję obejrzeć nakręcony w 1999 r. przez TVP Polonia film o Sierakowie pt. "Wielkopolska Szwajcaria". Wykład na temat historycznych początków miasta wygłosił prof. dr hab. Tomasz Jurek - pracownik Instytutu Historii PAN Oddział w Poznaniu, specjalista w zakresie historii średniowiecza.

"Początki Sierakowa są do dziś niezwykle zagadkowe. Odpowiadając na podstawowe pytania: "kto", "kiedy" i "w jakich okolicznościach" założył miasto jest się zdanym na mozolne wyciąganie wniosków z ułamkowych danych, poszlak i hipotez. Najstarszy przekaz wzmiankujący o istnieniu Sierakowa z 1251 r. jest fałszerstwem, gdyż powstał dopiero w 1 połowie XVI w. Nie istnieje żadne miarodajne świadectwo istnienia miasta w połowie XIII w. Podobnie nie ma żadnych właściwych aktów związanych z lokacją. Zachowane dokumenty pochodzą dopiero z XV w. Jest wśród nich m.in. potwierdzenie nadania praw miejskich przez króla Władysława Jagiełłę z 1416 r. Można się z niego dowiedzieć, że przywilej lokacyjny Sierakowa wystawił król Kazimierz (chodzi o Kazimierza Wielkiego panującego w latach 1333-1370). Z 1388 r. pochodzi wzmianka w starych dokumentach sądowych o "wsi Góra położonej pod miastem Sieraków". Zatem lokacja miasta nastąpiła między 1333 a 1388 r. Te stosunkowo szerokie ramy można zawęzić obserwując losy XIV-wiecznej właścicielki dóbr sierakowskich - Wichny albo jej ojca. Hipotetycznie upatrywać w nim można Maćka Borkowica, wojewodę poznańskiego. Lokacja była zawsze przedsięwzięciem trudnym i wymagającym wiele energii. Ponadto miasto otrzymało herb Borkowiców (głowa jelenia z rozłożystym porożem), a ochrzczone zostało wtórną nazwą rodowego gniazda (od istniejącego już w 1307 r. Sierakowa koło Kościana, będącego własnością Borkowiców). Działania te pasują do męskiego przedstawiciela rodziny, nie zaś do kobiety, co oznacza, że lokację należy łączyć nie z Wichną, ale z jej ojcem. Ma to oczywiste konsekwencje dla chronologii początków miasta, które datować trzeba na lata przed 1359/1360 r., gdyż właśnie wtedy zginął Maciek Borkowic. Został on skazany przez króla na śmierć w lochu głodowym na olsztyńskim zamku. A najprawdopodobniej także na czas przed 1352 r., czyli przed zawiązaniem się konfederacji wielkopolskiego rycerstwa przeciw królowi Kazimierzowi Wielkiemu, na czele której stanął Borkowic. Wydaje się, że w grę wchodzi raczej moment bliżej początkowej (1333 r.) niż końcowej z tych dat (1352 r.) Założenie miasta było przedsięwzięciem długim i skomplikowanym. Trudno więc przypuszczać, aby Maciek zdążył je skutecznie przeprowadzić na krótko przed sławetną konspiracją. Hipotetycznie przedział można zacieśnić do lat 1333-1338. W 1338 r. Maciek Borkowic otrzymał od króla Koźmin - ważne i zamożne miasto, położone na ruchliwej drodze z Wrocławia do Torunia, z murowanym zamkiem - oraz rozległy klucz 15 okolicznych wsi. Nie ulega wątpliwości, że tam właśnie rezydował w następnych latach. Natomiast ambitny plan lokacji Sierakowa pasuje raczej do okresu, zanim Koźmin stał się jego własnością. Królewskie zezwolenie na lokację nowego miasta najłatwiej byłoby uzyskać podczas wizyty monarchy w Wielkopolsce. Kazimierz Wielki przyjeżdżał tam niemal co roku, ale uwagę zwraca zwłaszcza jego długi pobyt w Poznaniu w grudniu 1334 i styczniu 1335 r. Królowi towarzyszyli wówczas Borkowice. Wydaje się, że jest to najbardziej prawdopodobny moment wydania królewskiego przywileju na lokację Sierakowa. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę, że wszelkie przedziały czasowe zacieśniające chronologię powstania miasta oraz wskazanie Maćka Borkowica jako jego założyciela oparte są na kilkupiętrowych, intuicyjnych domysłach i mają charakter mocno niepewnych hipotez".

/Pełna treść wykładu prof. Tomasza Jurka ukazała się w pierwszym numerze "Sierakowskich Zeszytów Historycznych", wydanym w lipcu 2008 r./

Jednym z punktów uroczystej inauguracji obchodów było wręczenie zaproszonym gościom okolicznościowych medali 650-lecia Sierakowa. Z rąk burmistrza Mieczysława Trafisa odebrali je:

- Zbigniew Ajchler, radny sejmiku województwa wielkopolskiego,

- Julian Mazurek, starosta powiatu międzychodzkiego,

- dr Włodzimierz Łęcki, były wojewoda poznański i senator RP,

- Małgorzata Derwich, przedstawiciel marszałka województwa wielkopolskiego,

- Andrzej Gawroński, konsul honorowy Królestwa Niderlandów,

- Wojciech Pawłowski, prezes Zarządu Warta Glass Sp. z o.o.,

- ks. kan. Zbigniew Woźniak, proboszcz parafii w Sierakowie,

- Anna Nowicka, przewodnicząca Rady Powiatu Międzychodzkiego,

- Roman Musiał, burmistrz Międzychodu,

- Zygmunt Mleczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Międzychodzie,

- Grzegorz Korpik, przewodniczący Rady Gminy Kwilcz,

- Václav Heřman, starosta miasta Vodňany - Czechy,

- Zdzisław Palewicz, zastępca mera miasta Soleczniki - Litwa,

- Jozef Húserka, zastępca starosty miasta Horné Srnie - Słowacja,

- Peter Urgien, prezes Towarzystwa Przyjaciół Sierakowa w Schönbergu - Niemcy,

- prof. dr hab. Tomasz Jurek, autor wykładu "Historyczne początki Sierakowa",

- Jan Budych, założyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Sierakowskiej,

- Grzegorz Adamczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Sierakowie.

Burmistrz Mieczysław Trafis, jako członek Komitetu Honorowego Obchodów 650-lecia Sierakowa, otrzymał medal z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Adamczaka.

W wystąpieniu "Sieraków na przełomie XX i XXI wieku" burmistrz Sierakowa opowiedział zgromadzonym o współczesnym obliczu miasta. Prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedialna, m.in. z wykresami obrazującymi rosnące trendy w  wydatkach inwestycyjnych i malejące wydatki administracyjne w ciągu ostatnich lat funkcjonowania gminy. Mieczysław Trafis wspominał, że: "przed 18 laty, gdy w Polsce i  w  Sierakowie odradzał się samorząd terytorialny, miasto miało słabo rozwiniętą - nawet jak na tamte czasy - infrastrukturę techniczną. Stąd konieczność realizacji wielu bardzo oczekiwanych inwestycji: budowa wodociągów i stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz sieci telefonicznej. Sukcesem sierakowskiego samorządu było przeznaczanie na początku lat 90-tych od 20 do 25% wydatków budżetu na inwestycje. Taki poziom wydatków utrzymywany jest, z niewielkimi wahaniami, do dzisiaj. W końcu lat 90-tych gmina zaczęła w większym stopniu realizować inwestycje drogowe oraz modernizować budynki będące siedzibami instytucji gminnych. W realizacji tych zamierzeń korzystała ona w dużym stopniu z funduszy Unii Europejskiej. W 2004 r. Sieraków zajął 10 miejsce w kraju pod względem wielkości wydatków inwestycyjnych na 1 mieszkańca. Natomiast w rankingu specjalistycznego, samorządowego tygodnika "Wspólnota" gmina Sieraków została zaliczona do grupy 20% gmin w Polsce, które odniosły największy sukces w kadencji 2002-2006, zwłaszcza w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej". Reasumując podkreślił, że: "Sieraków na przełomie XX i XXI wieku bardzo się zmienił. Poziom życia większości mieszkańców odczuwalnie się podniósł. Wynikało to z wielkich przemian cywilizacyjnych wokół nas, ale przede wszystkim ze specyfiki rozwoju miasta. Gmina wykorzystała swoją szansę na rozwój, a zmiany na lepsze zdecydowanie przeważają nad zmianami na gorsze".

Inauguracyjną sesję zakończyły wystąpienia gości, którzy m.in. dziękowali za zaproszenie na tę jubileuszową uroczystość, gratulowali wysokiego poziomu rozwoju gminy, życzyli dalszych sukcesów, wręczali okolicznościowe upominki. Byli wśród nich:

- Małgorzata Derwich, przedstawiciel marszałka województwa wielkopolskiego:

"Tak dostojny jubileusz miasta to niewątpliwie powód do dumy dla wszystkich jego mieszkańców a także znakomita okazja do przypomnienia jego bogatej historii i wielowiekowej tradycji. Dla sierakowian jest to z pewnością wyjątkowy czas skłaniający do refleksyjnego i pełnego zadumy spojrzenia na miejsce, w którym na co dzień żyją. Życzę wielu sukcesów, dalszego pomyślnego rozwoju miasta oraz cennych dla całej społeczności lokalnej inicjatyw w przyszłości".

- Zbigniew Ajchler, radny sejmiku województwa wielkopolskiego:

"Jubileusz miasta jest doskonałą refleksją do podsumowania i samooceny dotychczasowych dokonań. Każdy sierakowianin powinien zadać sobie pytanie, na ile przyczynia się do rozwoju miasta i gminy, co zrobi i co może zrobić, aby pomóc. Szczególnie, że jesteśmy pokoleniem szczęśliwców, którym przyszło żyć na tej pięknej ziemi w czasach pozbawionych wojen i konfliktów, kiedy swój wysiłek i intelekt spożytkować można na pracę społeczną w danym środowisku. Zawsze podkreślam, że Sieraków jest pięknym miasteczkiem, które natura obdarzyła znakomitymi walorami. Należy je jednak rozumnie pielęgnować, wykorzystywać i propagować. Dzięki działaniom "dobrych duszków" nasze miasto się rozwija, jest chlubą Wielkopolski. Chylę czoła przed dr Włodzimierzem Łęckim za jego zaangażowanie, upór na rzecz rozwoju i promocji Sierakowa. Od dawna mówi się - ja sam też to głoszę - że Sieraków jest niekoronowaną turystyczną stolicą Wielkopolski. Najwyższy czas sięgnąć po tę koronę, czego życzę i w czym starał się będę pomagać".

- Julian Mazurek, starosta powiatu międzychodzkiego:

"Dla większości mieszkańców Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego Sieraków jest bardzo bliski sercu. Wielu z nas jest związanych z tych miastem jako miejscem urodzenia, pracy, centrum życia kulturalnego i duchowego. Dzisiejsze święto - rocznica nadania praw miejskich - jest okazją do spojrzenia na dzieje Sierakowa z perspektywy lat minionych, ale także z perspektywy współczesności. Miasto ma wspaniałą historię, związaną głównie z rodem Opalińskich, któremu tak wiele zawdzięcza. Czasy teraźniejsze skłaniają do stwierdzenia, że Sieraków to miasto ludzi kreatywnych i ambitnych, a jego mieszkańcy są bez wątpienia od lat jego największym kapitałem. Inwencja w działaniu i podejmowanie wciąż nowych inicjatyw lokalnych przyczyniają się do ciągłej promocji miasta. Na kolejne lata życzę, aby wszyscy, kontynuując dzieło wielkiego władcy króla Kazimierza, solidarnie i godnie przyczyniali się do rozkwitu Sierakowa i budowania spokojnej przyszłości kolejnym pokoleniom".

- dr Włodzimierz Łęcki, były wojewoda poznański i senator RP:

"Gratuluję Sierakowowi jubileuszu! Gratuluję podwójnie, za zacny jubileusz - Sieraków należy do starszych miast na terenie naszego regionu - oraz za dokonania i stan miasta w czasach obecnych. Bez wątpienia Sieraków przeżywa teraz okres prosperity. W ostatnich latach zrobiono bardzo dużo i bez wątpienia jest to turystyczna stolica Wielkopolski. Miasto ma wszelkie walory miejscowości turystycznej, cenne zabytki z przepięknym kościołem na czele, piękną okolicę, możliwości organizowania różnego rodzaju wycieczek pieszych, rowerowych a nawet konnych. Ma także basen i kręgielnię, powoli rozwija się całoroczna baza noclegowa. Trzeba wspierać tę bazę, aby turyści bawili tutaj nie tylko w sezonie, ale przez cały rok. Z przymrużeniem oka stwierdzam, że głównym mankamentem Sierakowa jest brak dobrej knajpy. Niemniej jednak, powinniście Państwo w przyszłości odczuwać satysfakcję, że żyjecie w mieście o bogatej historii, mieście pięknym i docenianym przez społeczeństwo. Życzyłbym sobie, aby ludzie przyjeżdżali i mówili, że jest tutaj ładnie, czysto i zadbanie. Zależeć to będzie od władz, a przede wszystkim od mieszkańców. Ich podstawowym zadaniem jest władze ukierunkowywać. Gratuluję sukcesów i życzę dumy z mieszkania w takim mieście".

- Andrzej Gawroński, konsul honorowy Królestwa Niderlandów:

"W imieniu Korpusu Konsularnego w Poznaniu gratuluję jubileuszu. Niczym Kazimierz nad Wisłą, tak Sieraków nad Wartą może stać się niedługo miejscem, do którego ściągać będą m.in. artyści i intelektualiści by tutaj osiedlać się i tworzyć. Życzę tego, a i sam będę tę inicjatywę wspomagał".

- ks. kan. Zbigniew Woźniak, probosz sierakowskiej parafii:

"Pewien niemiecki powieściopisarz powiedział, że: "urodziliśmy się, aby pamiętać". Pamięć to nie tylko wspominanie, ale także instrument prowadzący ku przemianie. Chciałbym życzyć Sierakowowi, żeby wspomnienia, które w tym roku przeżyjemy, prowadziły nas do ożywienia teraźniejszości - naszego życia i wrażliwości".

- Roman Musiał, burmistrz Międzychodu:

"Piękny jubileusz, historia miasta, jak i ostatnie dokonania budzą mój wielki szacunek. Mówi się, że sąsiadów się nie wybiera - sąsiadów się otrzymuje. Historia sprawiła, że 650 i 630 lat temu powstały blisko siebie dwa miasta: Sieraków i Międzychód. Pragnę podziękować sierakowianom, że mamy tutaj przyjaciół, którzy przede wszystkim dopingują nas do działań. Nie da się uniknąć rywalizacji między miastami tak blisko siebie istniejącymi. W 650. rocznicę nadania praw miejskich, mając w pamięci chlubne tradycje oraz wspaniałe historie ludzi i miasta, życzę dalszego i intensywnego rozwoju oraz pomyślności we wszystkich przedsięwzięciach. A także wielu powodów do zadowolenia oraz dumy z naszej wspólnej małej ojczyzny - Krainy 100 Jezior".

- Václav Heřman, starosta miasta Vodňany - Czechy:

"Dziękuję za zaproszenie starostwa miasta Vodňany na obchody 650-lecia nadania praw miejskich Sierakowowi. Przekazuję najserdeczniejsze pozdrowienia od mieszkańców Vodňan. Nasze miasta łączy wiele podobieństw: położenie wokół akwenów wodnych - Vodňany wśród stawów, Sieraków wśród jezior, rzeki - Warta i Blanice, podobna liczba mieszkańców - ok. 6 tys. osób oraz początki miasta - Sieraków i Vodňany założono w XIV w. Życzyłbym, aby nasze spotkania, wymiany kulturalne i sportowe odbywały się równie intensywnie w latach kolejnych. Życzę wszystkiego najlepszego na najbliższe lata, a mieszkańcom, aby żyło się im tutaj dobrze i szczęśliwie".

- Zdzisław Palewicz, zastępca mera miasta Soleczniki - Litwa:

"Wielkość małej ojczyzny zależy od wielu spraw ogólnych, ale i od bardzo konkretnych dokonań. Według nas mieszkańcy Sierakowa kochają własną ziemią ojczystą, szanują tych, co niegdyś tutaj żyli, mają wielkie plany, by zrobić dziś jak najwięcej. Życzyłbym, aby zaprezentowany film o Sierakowie oglądano z podziwem poza granicami województwa i Polski, np. w Szwajcarii pod tytułem "Wielkopolski Sieraków". Chciałbym także, aby podpisana między nami umowa o współpracy była jak najbardziej owocna w przyszłości".

- Jozef Húserka, zastępca starosty miasta Horné Srnie - Słowacja:

"Serdecznie dziękuję za zaproszenie nas - przedstawicieli gminy Horné Srnie - na uroczystości 650. rocznicy nadania praw miejskich. Poznaliśmy się podczas uroczystości w Czechach - w Vodňanach - i jesteśmy zainteresowani współpracą z Sierakowem. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od samorządu oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy".

- Peter Urgien, prezes Towarzystwa Przyjaciół Sierakowa w Schönbergu - Niemcy:

"W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Sierakowa w Schönbergu przesyłam pozdrowienia i najlepsze życzenia od wszystkich członków naszego związku, jak również od wszystkich mieszkańców Schönberga. Od czasu mojego pierwszego pobytu w Sierakowie, tj. w 1986 r., miałem przyjemność przebywać tutaj wielokrotnie. Oprócz pięknego krajobrazu i wielu historycznych miejsc, rzeczą najważniejszą, która ciągle mnie do tego miasta przyciąga, są ludzie. Nasz wielki niemiecki poeta i myśliciel Johann Wolfgang von Goethe bardzo trafnie powiedział, że "nie domy, a ludzie tworzą miasto". Dzięki muzycznym zainteresowaniom poznałem dużo europejskich miast. Nie przesadzając mogę powiedzieć, że moja orkiestra nigdzie nie została tak serdecznie i szczerze przyjęta, jak właśnie w Sierakowie. Za to serdecznie dziękuję i życzę, aby wszystkie uroczystości z okazji 650-lecia miasta się udały. Chciałbym, żeby miasto dalej się tak dobrze rozwijało i co najważniejsze, aby ludzie, których miałem przyjemność poznać ponad 20 lat temu, pozostali tacy sami".

- Grzegorz Korpik, przewodniczący Rady Gminy Kwilcz:

"Chciałem podziękować tym wszystkim pokoleniom sierakowian, którzy doprowadzili do tego, że wasze miasto jest takie piękne i wszyscy zaczynają je chwalić. Dziękuję za współpracę pomiędzy samorządami oraz społecznościami naszych gmin. Życzę w przyszłości jak najlepszego rozwoju".

- Sławomir Pastok, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie:

"Jako strażak życzę bezpiecznego, spokojnego życia i rozwoju. Wszystkiego najlepszego".

Część drugą uroczystej inauguracji obchodów 650-lecia Sierakowa stanowił koncert pn. "X Sierakowska Wiosna Klasyków". Imprezę zorganizowało Muzeum Zamek Opalińskich pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Sierakowskiej. 

Wydarzenie muzyczne składało się z 3 części. "Na celtycko" zagrał poznański zespół Caledonia Celtic Band, w składzie z dudziarzem występującym w tradycyjnym szkockim stroju. "Klasycznie" wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza oraz studenci Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Wykonali m.in. utwory Napoleona Rutkowskiego, znanego polskiego kompozytora z Ławicy. Młodzi muzycy zaprezentowali także - skomponowane specjalnie na okoliczność jubileuszu miasta - "Wariacje Sierakowskie".

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sierakowskiej oraz burmistrz Mieczysław Trafis uhonorowali osoby, bez których ta, jak i poprzednie edycje "Sierakowskiej Wiosny Klasyków", nie odbyłyby się: prof. Annę Łodygowską z Państwowej Szkoły Muzycznej oraz p. Zimmerów.ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Oświadczenie sejmowe posła Romualda Ajchlera,
24 kwietnia 2008 r.

Relacja z inauguracji, Tygodnik Nowy
nr 16 (950), 15 kwietnia 2008 r.

Relacja z koncertu, Tygodnik Nowy
nr 17 (951), 22 kwietnia 2008 r.


Zapowiedź wydarzenia«« program obchodów 650-lecia

«« serwis jubileuszowy

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.