close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Środa 21 Luty 2018 Imieniny obchodzi: Eleonora, Feliks, Kiejstus
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Oferta inwestycyjna
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 11 odwiedzin: 8501999


  
Pas drogowy
   


UZYSKANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

 

 Podstawa prawna:
1.ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),
2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)
3.uchwała Rady Miejskiej w Sierakowie Nr XVIII/145/04 z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami  lub potrzebami ruchu drogowego.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, który powinien zawierać: 

 •  imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 • cel zajęcia pasa drogowego,
 • lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.

2. Załączniki:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów, kształtu, treści, kolorystyki, rodzaju materiałów.
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do składanego wniosku należy dołączyć dodatkowo:

 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

4. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do składanego wniosku zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

 • projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym,
 • harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

OPŁATY:
I.1. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. II i III za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 • przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 0,40 zł,
 • przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 0,80 zł,
 • przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości – 2,00 zł,
 • na prowadzenie robót na chodnikach, poboczach, placach, pasach zieleni oraz pozostałych elementach pasa drogowego za każdy dzień zajęcia 1m2 – 0,60 zł.

2.Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jako zajęcie pasa  drogowego  przez 1 dzień.


II.1. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

 • poza obszarem zabudowanym – 4,00 zł,
 • w obszarze zabudowanym – 8,00 zł. 

2. Roczne stawki opłat określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia  urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do  liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.


III.1. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam za każdy dzień zajęcia pasa drogowego ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

 • pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
  - poza terenem zabudowanym – 0,40 zł,
  - w terenie zabudowanym – 0,80 zł.
 • pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,30 zł,
 • reklamy – 0,80 zł.

 2.  Przez jeden dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24  godziny.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Mieszkańców /Sekretariat - pok. nr 9/.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, pok. 23, tel. /61/ 29 55 868.
kontakt e-mail: drogi@sierakow.pl

 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję /odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców/. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:
1.Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może skrócić termin załatwienia sprawy.
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referat Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, pok. 23.

 

 

Do pobrania:

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.