close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Niedziela 25 Luty 2018 Imieniny obchodzi: Wiktor, Cezary, Zygfryd
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Oferta inwestycyjna
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 7 odwiedzin: 8518352


  
Imprezy - zezwolenia
   


ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej zawierający:

 • nazwę i adres organizatora,
 • datę i miejsce imprezy,
 • nazwę i rodzaj imprezy.

2. Załączniki:

 • graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający oznaczenie:
  - dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  - punktów pomocy medycznej,
  - dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej,
  - punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  - oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  - informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 • instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej;
 • terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
 • informację o: liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
 • osoba wyznaczona na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,
 • informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka; 
 • informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 ww. ustawy,
 • opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji i właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku dołącza ważne opinie właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego.

 

OPŁATY:
Opłata skarbowa  za wydane zezwolenie - 82,00 zł.

Opłatę należy uiszczać na rachunek Urzędu Gminy Sieraków Nr 47 9082 0005 0000 2860 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy Sieraków.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Mieszkańców /Sekretariat - pok. nr 9/.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:
Co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja administracyjna dostarczona wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Organizacyjno - Obywatelski, pok. nr 15, tel. /61/ 29 55 883.
kontakt e-mail: sekretarz@sierakow.pl

 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:
Organizator imprezy masowej jest obowiązany wystąpić do Burmistrza Gminy Sieraków z wnioskiem i kompletem załączników o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.