close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Sobota 24 Marzec 2018 Imieniny obchodzi: Gabriel, Marek, Gabor
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Inwestycje
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 5 odwiedzin: 8627206


  
Drzewa - zezwolenia
   

 

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

 

DO POBRANIA: WZÓR WNIOSKU

 

Zgłoszenie wycinki:

Osoby fizyczne, planujące usunąć drzewa, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej są obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.  Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia


Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Osoby fizyczne usuwające drzewa w związku z działalnością gospodarczą oraz pozostali właścicele, posiadacze nieruchomości,  usuwający drzewa nie spełniające kryteriów określonych w art. 83f ustawy o ochronie przyrody, składają wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

1)  Wniosek
2) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
3) projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
4) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
5) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.


W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne w administracji – tak jak w przypadku usuwania drzew bez wymaganego zezwolenia ( z uwagi na złamanie warunku wydania decyzji – wykonania nasadzeń zastępczych).

OPŁATY:
Za wydanie decyzji i złożenia wniosku opłat nie pobiera się.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Mieszkańców /Sekretariat - pok. nr 9/.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni – w przypadku decyzji
Do 35 dni w przypadku zgłoszenia

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zezwolenie wydane na wniosek: decyzja, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.
Zgłoszenie wycinki– po upływie 35 dni od dnia zgłoszenia przyjmuje się z zgłoszenie przyjęte. W przypadku wydania sprzeciwu w formie decyzji, decyduje data nadania decyzji
 
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 19, tel. /061/ 29 55 878.
kontakt e-mail: srodowisko@sierakow.pl
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
 
UWAGI:
Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

Stan prawny na dzień 17.06.2017 r.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.