close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  
Strona główna
Środa 21 Luty 2018 Imieniny obchodzi: Eleonora, Feliks, Kiejstus
GaleriaMapyAktualnościPoradnik interesanta
szukaj


Urząd Gminy
Przetargi
Rada Miejska
Prawo lokalne
Informator
O gminie Sieraków
Oferta inwestycyjna
Turystyka
Ochrona przyrody
Organizacje społeczne
Praca
Platforma Zakupowa
OCHRONA ZDROWIA
Rewitalizacja
URZĄD GMINY SIERAKÓW

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sieraków
tel. /61/ 29-53-011
tel. /61/ 29-55-860

promocja@sierakow.pl

Informacja turystyczna

Muzeum Zamek Opalińskich
ul. Stadnina 3A
tel. 61 29 52 392

Salon Prasowy Press
Coffee

ul. Wroniecka 9
64-410 Sieraków
tel. 663 722 311
  
on line: 9 odwiedzin: 8502011


  
Dowody osobiste
   

ZAŁATWIENIE SPRAWY DOWODU OSOBISTEGO

Wymagane dokumenty

 - Wniosek o wydanie/ wymianę dowodu osobistego/  składa się  w dowolnym organie gminy OSOBIŚCIE

w postaci elektronicznej - podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

UWAGA : osoba, która nie ma możliwości  złożenia  osobiście  w siedzibie  organu  gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego  spowodowanej  chorobą, niepełnosprawnością lub nie nadającą się  pokonać  przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia  przyjęcie wniosku  w miejscu  pobytu tej osoby, chyba że okoliczności  nie pozwalają  na przyjęcie  tego wniosku  wtedy organ  gminy odmawia  przyjęcia  wniosku  w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

  • 1  FOTOGRAFIA - wykonana  nie  wcześniej niż  6 miesięcy  przed złożeniem  wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części  barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca  osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia  głowy i okularów z ciemnymi szkłami  patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie  przesłoniętymi włosami  z naturalnym wyrazem  twarzy i zamkniętymi ustami. Dopuszcza się fotografię w  ciemnych okularach dla  osoby  z wadą  wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności, w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty  wyznaniowej  zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
  • dokument (oryginał do wglądu ) o ustanowieniu  opiekunem  prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,
  • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny  dokument paszportowy (do wglądu )

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Referat Organizacyjno-Obywatelski, pok. nr 8
tel. 61 29 55-876
Godziny pracy  Ewidencji Ludności:
Poniedziałek 7:30-16:00,
wtorek i czwartek  7:30-15:30
środa  7:30-14:00
piątek  7:30-15:00

Termin i sposób załatwienia
WNIOSEK SKŁADA:

- osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
- osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,
-  rodzic / opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,
- kurator - dla osoby, której ograniczenie  do czynności prawnych zostało  potwierdzone wyrokiem sądu

Osoba powyżej 5 roku życia dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu  wniosku.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ :

 - co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego, niezwłocznie w przypadku :
 - zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany  nazwy organu wydającego,
 - utraty lub uszkodzenia  dowodu osobistego  w stopniu  utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację  jego  posiadacza,
 - zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego  w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu  utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Wszystkie dowody wydane przed dniem  01 marca 2015 r. zachowują ważność  do upływu terminów w nich określonych.

UWAGA: Zmiana  adresu  dokonana  przed 1 marca 2015 r. skutkuje  unieważnieniem  dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia  wniosku o wydanie  nowego dokumentu.

Zmiana adresu zameldowania  posiadacza dowodu osobistego po 01 MARCA 2015 r. nie  stanowi podstawy do jego wymiany.

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

Informację czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru można uzyskać na stronie: https://www.obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy

Dowód odbiera :

   -  wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu )
   -  rodzic / opiekun prawny, kurator - dowód wydany osobie małoletniej  lub osobie ubezwłasnowolnionej,

DOWÓD MAŁOLETNIEGO ODBIERA TYLKO TEN RODZIC, KTÓRY SKŁADAŁ WNIOSEK

pełnomocnik legitymujący się  pełnomocnictwem  szczególnym do dokonania  odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność  lub inną nie dającą się  pokonać przeszkodę.

Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili  odbioru ) lub dokument potwierdzający legalność pobytu osoby, która nabyła obywatelstwo polskie (który zwraca przy odbiorze dowodu osobistego )


UTRATA / USZKODZENIE DOWODU OSOBISTEGO

Utratę lub uszkodzenie  dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:

- posiadacz dowodu osobistego,
-  rodzic / opiekun prawny / kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

Utratę dowodu lub uszkodzenie  należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia  dowodu osobistego :

  • w formie dokumentu elektronicznego - tylko w organie  gminy, który wydał dowód osobisty , poświadczenie  zgłoszenia utraty lub uszkodzenia  dowodu wydawane  jest na żądanie
  • osobiście - w organie  dowolnej  gminy - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego  wydaje się  nieodpłatnie w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej  Polskiej - osoby przebywające poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, osobiście lub pisemnie  za pomocą poczty lub telefaksu,

Uszkodzony dowód stanowi załącznik do formularza.

Zaświadczenie  ważne  jest do czasu wydania  nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie  osoby na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej oraz innych państw członkowskich  Unii  Europejskiej, państw  Europejskiego  Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie  będących stronami  umowy o Europejskim  Obszarze  Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie  umów zawartych przez te państwa  ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji  innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic. Prawo do posiadania  dowodu osobistego  przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni  obywatel  Rzeczypospolitej  Polskiej  zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać  ważny dowód osobisty. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny  przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Formularze do druku
  - formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 
  -  wniosek o wydanie dowodu osobistego

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
.
  


 
Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728


© Urząd Gminy Sieraków 2006 - 2018. All rights reserved.